Pasirengimo datos

Pasirengimo trukmė

2023 m. lapkričio 26d. – 2024 m. birželio mėn.

Registracijos pabaiga

2023 m. lapkričio 25 d.

Pirmasis susitikimas

2023 m. lapkričio 26 d.

Pasirengimas ir šv. Mišios truks apie dvi valandas. Galite rinktis vieną iš dviejų galimų grupių: 12 val. ir 16:45 val. (vakarinė grupė bus organizuojama, jei užsiregistruos bent 7 vaikai)

Susitikimai

kiekvieną sekmadienį Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje

Šventė

Pirmosios Komunijos šventė planuojama 2024 m. birželio mėn.

Šventės akimirkos

Bendroji informacija

Svarbu suprasti:

  • Priimti sakramentus vaiką ruošia šeima. Parapija padeda ir duoda gaires.
  • Pasirengimas yra veiksmingas tik tuo atveju, jeigu vaikas gauna krikščioniškąjį auklėjimą savo šeimoje ir joje mato krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Šį įsipareigojimą tėvai ir krikštatėviai prisiima vaiko Krikšto metu ir privalo būti ištikimi savo pažadui.
  • Jei vaikas nesupranta ir nekalba lietuviškai, siūlome ruoštis vietinėje Romos Katalikų parapijoje.

Tėvų įsipareigojimai:

  • Su vaikais dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose, padėti šv. Mišių liturgijoje. Nedalyvavimas šv. Mišiose prilygsta pamokos praleidimui.
  • Užtikrinti, kad su vaikais nevėluotumėte į šv. Mišias ir pamokėles.
  • Pasirūpinti, kad vaikai nepraleistų pamokėlių. Jei vaikas praleis daugiau nei 3 pamokas, turėsime pasiūlyti jums ruoštis kitais metais.
  • Dalyvauti tėvų susitikimuose vaikų pamokėlių metu. Tai – užsiėmimai, skirti atnaujinti savo tikėjimą ir žinias, kad galėtumėte padėti vaikams rengtis priimti sakramentus.
  • Namuose su vaikais aptarti pamokėlių temas, atlikti reikalingas užduotis (per savaitę tam skirti bent 30 min.), padėti suprasti tikėjimo bei krikščioniškųjų vertybių svarbą, rodyti tikėjimo pavyzdį.
  • Kartu su vaikais ruoštis ir dalyvauti egzamine–šventėje. Šis egzaminas bus kūrybingas, trumpas pristatymas iš anksto išsitrauktos temos.

Kontaktai: Visais klausimais prašome kreiptis į parapiją tel. +442077398735 (jei niekas neatsiliepia, palikite balso pranešimą bei savo tel. numerį) arba el. paštu parapija@londonas.co.uk

Kurso mokestis

Už vaikams reikalingą literatūrą ir pasirengimą (patalpos, raštinės reikmenys) prašome £85 aukos (£35 registruojantis ir £50 vėliau. Jei iš vienos šeimos ruošiasi du ar daugiau vaikų – aukos prašysim mažesnės). Jei negalite skirti tokio dydžio aukos – kreipkitės į kun. Petrą Tverijoną – auka te netampa kliūtimi dalyvauti pasirengime.

Registracija