Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia

(Lithuanian R.C. church of St. Casimir)
Adresas: 21 The Oval, London E2 9DT
Telefonas: +442077398735 (jei niekas neatsiliepia, palikite balso pranešimą bei savo numerį)
El. paštas: parapija@londonas.co.uk​ ​

kun. Petras Tverijonas

Parapijos klebonas

parapija@londonas.co.uk
T. +442077398735

kun. Petras Gucevičius

Vikaras

Taip pat patarnauja lietuviams katalikams šiose apylinkėse: Peterborough, Boston, King‘s Lynn, Wisbech, Nottingham, Bedford, Spalding.

@ gucevicius@katalikai.org.uk
T. +442077398735
M. +447404801091

Sekretorė-katechetė

Jurgita Vitkauskienė

Vargonininkas

Virgilijus Vaitkus

Vidurio ir šiaurės Anglija

kun. Ramūnas Gerdauskas
Adresas: 47 Murcott Road East Whitnash Leamington Spa CV31 2JJ
Telefonas: +447943342098
El. paštas: kun.ramunas@gmail.com