Pasirengimo datos

Kurso trukmė2023 m. gruodžio 3 d. – 2024 m. balandžio mėn.
Registracijos pabaiga2023 m. lapkričio 19 d.
Pirmasis susitikimas2023 m. gruodžio 3d. 18 val.
Susitikimaikiekvieną sekmadienį 18:00 – 20:30 val.
Šventė

Krikštas bus teikiamas kovo 30 d. Velyknakčio liturgijoje.

Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimas bus teikiami – 2024 m. balandžio mėnesį.

Bendroji informacija

Esminis dalykas, kurį turėtų suprasti besirengiantieji sakramentams:

Apsisprendimas pilniau dalyvauti Katalikų Bažnyčios gyvenime (tai yra priimti Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus) yra kiekvieno suaugusio asmens laisvos valios reikalas. Tam apsisprendžiame, norėdami labiau pažinti Dievą, pavesti Jam savo gyvenimą, gilinti savo tikėjimą padedant Katalikų Bažnyčios bendruomenei. Šis žingsnis skatina įsipareigoti remti Bažnyčią savo malda, patarnavimu ir auka.

Besirengiantieji sakramentams įsipareigoja:

  • Dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose 18 val. Dalyvauti pasirengimo sakramentams užsiėmimuose, kurie vyks po šv. Mišių.
  • Būtinas dalyvavimas šv. Mišiose ir visuose užsiėmimuose. Jei praleisite daugiau nei 3 kartus, turėsime pasiūlyti Jums ruoštis sakramentams kitais metais.
  • Dalyvauti šeštadienio rekolekcijose – susikaupime vasario mėnesį Šv. Kazimiero bažnyčioje (diena dar tikslinama). Jei nedalyvaujate rekolekcijose – susikaupime, pasiūlysime ruoštis sakramentams kitais metais.

Reikalinga:

  • Krikštui: Krikšto tėvai (katalikai, priėmę Sutvirtinimo sakramentą), Krikšto žvakė, Krikšto rūbas (bent simbolinis), Krikšto vardas.
  • Pirmajai Komunijai: Pirmosios Komunijos žvakė (rekomenduojama naudoti krikšto žvakę, jei esate išsaugoję).
  • Sutvirtinimui: Sutvirtinimo vardas ir sutvirtinimo globėjas (vyras – vyrui, moteris – moteriai. Globėjas turi būti pats priėmęs Sutvirtinimo sakramentą).

Visais klausimais prašome kreiptis į parapiją tel. 02077398735 (jei niekas neatsiliepia, palikite balso pranešimą bei savo tel. numerį) arba el. paštu: parapija@londonas.co.uk

Kurso mokestis

Už reikalingą literatūrą ir kursą prašome £85 aukos (£35 registruojantis ir £50 per pirmąjį susitikimą. Jei negalite skirti tokio dydžio aukos – kreipkitės į kun. Petrą Tverijoną – auka te netampa kliūtimi dalyvauti pasirengime.

Registracija