Pasiruošimas vyks 2019 m. sausio 20 – balandžio 20 d. kiekvieną sekmadienį 18:00-20:30 val.

Krikštas, Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimas bus teikiami – balandžio 20 d., Velyknakčio liturgijoje, 21 val. Registracija vyksta iki sausio 11 d.

Sausio 12 d., šeštadienį, 17 val. asmeninai susitikimai su kun. Petru Tverijonu. Prieš pradedant kursą yra privaloma susitikti su kun. Petru Tverijonu asmeniniam pokalbiui. Jei Jums ši data netinkama, rašykite asistente@katalikai.org.uk – suderinsime kitą laiką.

Esminis dalykas, kurį turėtų suprasti besirengiantieji sakramentams: Apsisprendimas pilniau dalyvauti Katalikų Bažnyčios gyvenime (tai yra priimti Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus) yra kiekvieno suaugusio asmens laisvos valios reikalas. Tam apsisprendžiame, norėdami labiau pažinti Dievą, pavesti Jam savo gyvenimą, gilinti savo tikėjimą padedant Katalikų Bažnyčios bendruomenei. Šis žingsnis skatina įsipareigoti remti Bažnyčią savo malda, patarnavimu ir auka.

Besirengiantieji sakramentams įsipareigoja:

  • Dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose 18 val.
  • Dalyvauti pasirengimo sakramentams užsiėmimuose, kurie vyks po šv. Mišių.
  • Būtinas dalyvavimas šv. Mišiose ir visuose užsiėmimuose. Jei praleisite daugiau nei 3 kartus, turėsime pasiūlyti Jums ruoštis sakramentams kitais metais.

Reikalinga:
Krikštui: Krikšto tėvai (katalikai, priėmę Sutvirtinimo sakramentą), Krikšto žvakė, Krikšto rūbas (bent simbolinis), Krikšto vardas.
Pirmajai Komunijai: Pirmosios Komunijos žvakė (rekomenduojama naudoti krikšto žvakę, jei esate išsaugoję).
Sutvirtinimui: Sutvirtinimo vardas ir sutvirtinimo globėjas (vyras – vyrui, moteris – moteriai. Globėjas turi būti priėmęs Sutvirtinimo sakramentą).

Susitikimams reikės:
· Naujasis Testamentas
· YOUCAT (Jaunimo katekizmas)
· Liturginis maldynas
Juos galite įsigyti bažnyčios svetainėje esančiame knygynėlyje arba per pirmą susitikimą.

Visais klausimais prašome kreiptis į parapiją tel. +442077398735 (jei niekas neatsiliepia, palikite balso pranešimą bei savo tel. numerį) arba el. paštas asistente@katalikai.org.uk

Registracija: