Registracija prasidės  2022 m. Rugsėjo mėnesį.

Pasirengimo datos

Kurso trukmė

2021 m. vasario 28 d. – gegužės 23 d. 

Registracijos pabaiga

2021 m. vasario 1 d.

Privalomas asmeninis susitikimas

2021 m. vasario 20 d., šeštadienį, 17 val. asmeninai susitikimai su kun. Petru Tverijonu. Prieš pradedant kursą yra privaloma susitikti su kun. Petru Tverijonu asmeniniam pokalbiui. Jei Jums ši data netinkama, rašykite parapija@londonas.co.uk  – suderinsime kitą laiką.

Pirmasis susitikimas

2021 m. vasario 28 d. 18 val.

Susitikimai

kiekvieną sekmadienį 18:00 – 20:30 val. (Susidarius didesnei grupei nei leidžia vyriausybė, kai kuriems laikas gali keistis.)

Šventė

Krikštas, Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimas bus teikiami gegužės 23 d.

Bendroji informacija

Esminis dalykas, kurį turėtų suprasti besirengiantieji sakramentams:

Apsisprendimas pilniau dalyvauti Katalikų Bažnyčios gyvenime (tai yra priimti Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus) yra kiekvieno suaugusio asmens laisvos valios reikalas. Tam apsisprendžiame, norėdami labiau pažinti Dievą, pavesti Jam savo gyvenimą, gilinti savo tikėjimą padedant Katalikų Bažnyčios bendruomenei. Šis žingsnis skatina įsipareigoti remti Bažnyčią savo malda, patarnavimu ir auka.

Besirengiantieji sakramentams įsipareigoja:

  • Dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose 18 val. Dalyvauti pasirengimo sakramentams užsiėmimuose, kurie vyks po šv. Mišių.
  • Būtinas dalyvavimas šv. Mišiose ir visuose užsiėmimuose. Jei praleisite daugiau nei 3 kartus, turėsime pasiūlyti Jums ruoštis sakramentams kitais metais.
  • Dalyvauti balandžio 10d. (9.30 – 18 val.) šeštadienio išvykoje susikaupime. Jei nedalyvaujame išvykoje susikaupime, pasiūlysime ruoštis sakramentams kitais metais.

Reikalinga:

  • Krikštui: Krikšto tėvai (katalikai, priėmę Sutvirtinimo sakramentą), Krikšto žvakė, Krikšto rūbas (bent simbolinis), Krikšto vardas.
  • Pirmajai Komunijai: Pirmosios Komunijos žvakė (rekomenduojama naudoti krikšto žvakę, jei esate išsaugoję).
  • Sutvirtinimui: Sutvirtinimo vardas ir sutvirtinimo globėjas (vyras – vyrui, moteris – moteriai. Globėjas turi būti pats priėmęs Sutvirtinimo sakramentą).

Susitikimams reikės (juos gausite prasidėjus kursams):

  • Naujasis Testamentas
  • YOUCAT (Jaunimo katekizmas)

Visais klausimais prašome kreiptis į parapiją tel. 02077398735 (jei niekas neatsiliepia, palikite balso pranešimą bei savo tel. numerį) arba el. paštu: parapija@londonas.co.uk

Kurso mokestis

Už reikalingą literatūrą ir kursą prašome £85 aukos (£35 registruojantis ir £50 per pirmąjį susitikimą. Jei negalite skirti tokio dydžio aukos – kreipkitės į kun. Petrą Tverijoną – auka te netampa kliūtimi dalyvauti pasirengime.

Registracija