Pasiruošimas vyks 2020 m. sausio 12 d. – balandžio 11 d., kiekvieną sekmadienį 18:00-20:30 val.

Registracija vyksta iki 2020 m. sausio 4 d.

2020 m. sausio 4 d., šeštadienį, 17 val. privalomas asmeninis susitikimas su kun. Petru Tverijonu. Jei Jums ši data netinkama, rašykite parapija@londonas.co.uk – suderinsime kitą laiką.

Už reikalingą literatūrą ir kursą prašome £85 aukos (£35 registruojantis ir £50 per pirmąjį susitikimą. Jei negalite skirti tokio dydžio aukos – kreipkitės į kun. Petrą Tverijoną – auka te netampa kliūtimi dalyvauti pasirengime.

  • Krikštas, Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimas bus teikiami – 2020 m. balandžio 11 d. 21:00 val. Velyknakčio liturgijoje.
  • Tie, kurie ruošiasi tik Pirmosios komunijos ir/ar Sutvirtinimo sakramentams, juos priimsite  2020 m. balandžio 19 d.

Esminis dalykas, kurį turėtų suprasti besirengiantieji sakramentams: Apsisprendimas pilniau dalyvauti Katalikų Bažnyčios gyvenime (tai yra priimti Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus) yra kiekvieno suaugusio asmens laisvos valios reikalas. Tam apsisprendžiame, norėdami labiau pažinti Dievą, pavesti Jam savo gyvenimą, gilinti savo tikėjimą padedant Katalikų Bažnyčios bendruomenei. Šis žingsnis skatina įsipareigoti remti Bažnyčią savo malda, patarnavimu ir auka.

Besirengiantieji sakramentams įsipareigoja:

  • Dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose 18 val.
  • Dalyvauti pasirengimo sakramentams užsiėmimuose, kurie vyks po šv. Mišių.
  • Būtinas dalyvavimas šv. Mišiose ir visuose užsiėmimuose. Jei praleisite daugiau nei 3 kartus, turėsime pasiūlyti Jums ruoštis sakramentams kitais metais.

Reikalinga:
Krikštui: Krikšto tėvai (katalikai, priėmę Sutvirtinimo sakramentą), Krikšto žvakė, Krikšto rūbas (bent simbolinis), Krikšto vardas.
Pirmajai Komunijai: Pirmosios Komunijos žvakė (rekomenduojama naudoti krikšto žvakę, jei esate išsaugoję).
Sutvirtinimui: Sutvirtinimo vardas ir sutvirtinimo globėjas (vyras – vyrui, moteris – moteriai. Globėjas turi būti priėmęs Sutvirtinimo sakramentą).

Susitikimams reikės:
· Naujasis Testamentas
· YOUCAT (Jaunimo katekizmas)
Juos gausite prasidėjus kursams.

Visais klausimais prašome kreiptis į parapiją tel. +442077398735 (jei niekas neatsiliepia, palikite balso pranešimą bei savo tel. numerį) arba el. paštu parapija@londonas.co.uk

Registracija: