Pasirengimo datos

Pasirengimo trukmė2022 m. lapkričio mėn. – 2023 m. birželio mėn.
Registracijos pabaiga

Registracija vyksta iki 2022 m. lapkričio 13 d.

Pasirengimas įvyks, jei grupėse bus bent po 7 vaikus.

Užsiėmimų pradžiažiūrėti žemiau “Pirmieji susitikimai”
Susitikimaipasirengimo metu vaikas su savo šeima sekmadieniais dalyvaus šv. Mišiose ir numatytu laiku pamokėlėje.
ŠventėPirmoji Komunija  – 2023 m. birželio mėn.

Pirmieji susitikimai

Data

2022 m. lapkričio 13 d. 14:30 val.

Adresas

HARROWDEN ROAD, BEDFORD, MK42 0SP

Data

2022 m. lapkričio 6 d. 14:30 val.

Adresas

24 HORNCASTLE RD, BOSTON, LINCOLNSHIRE, PE21 9BU

Data

2022 m. lapkričio 6 d. 17:30 val.

Adresas

LONDON ROAD, KING‘S LYNN, PE30 5HQ

Data

2022 m. lapkričio 5 d. 19:15 val.

Adresas

GENEVA ST. PETERBOROUGH, PE1 2RS

Bendroji informacija

Kviečiame registruotis vaikų (8–11 m.) pasirengimui Pirmajai Komunijai.

Svarbu suprasti:

  • Priimti sakramentus vaiką ruošia šeima. Parapija tik padeda ir duoda gaires.
  • Pamokėlės vyks lietuvių kalba. Vaikas turi gerai suprasti ir mokėti kalbėti lietuviškai.
  • Vaikas turėtų skaityti lietuviškai. Šeimas, kurių vaikai sunkiai supranta, neskaito ar nerašo lietuviškai, ruoštis Pirmajai Komunijai raginame vietinėje anglakalbėje katalikų bažnyčioje.
  • Pasirengimas yra veiksmingas tik tuo atveju, jeigu vaikas gauna krikščioniškąjį auklėjimą savo šeimoje ir joje mato krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Šį įsipareigojimą tėvai ir krikštatėviai prisiima vaiko Krikšto metu ir privalėtų būti ištikimi savo pažadui.

Tėvų įsipareigojimai:

  • Su vaikais dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose.
  • Nedalyvavimas šv. Mišiose prilygsta pamokos praleidimui.
  • Užtikrinti, kad su vaikais nevėluotumėte į šv. Mišias ir pamokėles.
  • Pasirūpinti, kad vaikai nepraleistų pamokėlių.
  • Namuose su vaikais aptarti pamokėlių temas, atlikti reikalingas užduotis (per savaitę tam skirti bent 20 min.), padėti suprasti tikėjimo bei krikščioniškųjų vertybių svarbą, rodyti tikėjimo pavyzdį.

Pasirengimo mokestis

Už reikalingą literatūrą ir pasirengimo kursą (medžiaga, raštinės reikmenys, transporto išlaidos) prašome £85 aukos (£35 registruojantis ir £50 vėliau. Jei iš vienos šeimos ruošiasi du ar daugiau vaikų – aukos prašysim mažesnės). Jei negalite skirti tokio dydžio aukos – kreipkitės į kunigą – auka te netampa kliūtimi dalyvauti pasirengime.

Kontaktai

Visais klausimais prašome kreiptis į Londono Šv. Kazimiero bažnyčios vikarą kun. Petrą Gucevičių.

Tel. +447404801091

El. paštas: gucevicius@katalikai.org.uk

Registracija