Bendruomenes žemiau, aptarnauja Londono Šv. Kazimiero bažnyčios vikaras kun. Petras Gucevičius.

Reziduoja – 21 The Oval, London, E2 9DT.

gucevicius@katalikai.org.uk

+447404801091

Anglijos Lietuvių Katalikiškos Bendruomenės

ROMAN CATHOLIC CHURCH OF CHRIST THE KING
Adresas: HARROWDEN ROAD, BEDFORD MK42 0SP

PARISH OF ST. MARY OUR LADY OF THE ROSARY
Adresas: 24 HORNCASTLE RD, BOSTON, LINCOLNSHIRE, PE21 9BU

THE PARISH OF OUR LADY OF ANNUNCIATION
Adresas: LONDON ROAD, KING‘S LYNN, PE30 5HQ

“KATALIKŲ CENTRAS ŽIDINYS”
Adresas: 16 Hound Road, Nottingham, NG2 6AH

ST PETER AND ALL SOULS
Adresas: GENEVA ST. PETERBOROUGH, PE1 2RS