Santuoka Jungtinėje Karalystėje

Bažnytinė ir Civilin​​​ė teisė kartu

Bažnytinės santuokos ceremonijai privaloma civilinės santuokos deklaracija Jungtinėje Karalystėje. Pasaulietinės ir bažnytinės valdžios atstovai turi sutikti su Santuokos apeigų tekstu, jis negali skirtis.

Juridinis laisvo (n​​esusituokusio) asmens statusas

Civilinė teisė leidžia tuoktis ne jaunesniems kaip 16 metų asmenims. Jei asmuo tuokiasi būdamas 16–18 metų amžiaus, būtinas tėvų sutikimas (jei tėvai išsituokę, sutikimas vieno iš tėvų, su kuriuo besiruošiantis Santuokai asmuo gyvena).

Santuoka negali būti registruojama be dviejų iš „Superintendent Registrar‘s“ gautų leidimų „Marriage Schedule“, išduotų po vieną kiekvienam asmeniui gyvenamo rajono metrikacijos (Registre Office) biure. Pateikti prašymą šiam dokumentui gauti kiekvienas sužadėtinis turi asmeniškai. Juos reikia pristatyti parapijos klebonui iki Santuokos sakramento priėmimo.
Leidimui gauti reikalinga:
 1. Suderinti Santuokos datą su parapijos kunigu. Pateikiant paraišką gauti „Marriage Schedule“, reikia nurodyti Santuokos dieną, laiką ir vietą.
 2. Būti užsiregistravus savo gyvenamame rajone ne mažiau kaip prieš septynias dienas (turėti „bill‘ą“). Jei sužadėtiniai užregistruoti skirtinguose rajonuose, kiekvienas turi pateikti paraišką gauti leidimą tuoktis („Marriage Schedule“) savo rajono Civilinės metrikacijos skyriuje (Registre Office).
 3. Rajono registratorius išduoda pažymą per 15 kalendorinių dienų.
 4. Patartina turėti gimimo liudijimo kopiją. Jei esate jaunesni nei 23 metų amžiaus, tokį pažymėjimą pateikti privalu.
 5. Patartina iš anksto pasiskambinti į savo rajono Register Office, nes daugelyje vyriausybinių įstaigų reikia iš anksto susitarti dėl susitikimo laiko.
 6. Savo rajono metrikacijos biurą rasite čia: https://www.gov.uk/register-offices

Santuoka Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje

Kai abu sužadėtiniai yra Romos katalikai:
 1. Krikšto pažymėjimas, išduotas ne ankščiau nei prieš šešis mėnesius iki Santuokos. Krikšto pažymėjimas yra gaunamas toje parapijoje, kurioje buvote pakrikštyti.
 2. Advokato (Commisioner of Oaths) patvirtintas dokumentas „STATUTORY DECLARATION OF FREEDOM“, teisiškai liudijantis laisvo (nesusituokusio) asmens juridinį statusą, leidžiantis tuoktis. Dokumentas turi būti išduotas kiekvienam asmeniškai. Formas gausite Sužadėtinių pasirengimo Santuokai kursuose.
 3. Jeigu vienas iš sužadėtinių yra ne lietuvis, reikalingas jo parapijos klebono leidimas tuoktis už parapijos ribų.
 4. Pasirengimo Santuokai kursų baigimo pažymėjimas.
 5. Leidimas santuokai („Marriage Schedule“) gaunamas rajono, kuriame sužadėtiniai gyvena civilinės metrikacijos skyriuje (Register Office). (Išsami informacija pateikta aukščiau).
Kai vienas sužadėtinis nėra Romos katalikas:
 1. Ne kataliko Krikšto pažymėjimo kopija arba laiškas iš tėvų, liudijantis jo Krikštą.
 2. Kataliko Krikšto pažymėjimas, išduotas ne ankščiau nei prieš šešis mėnesius iki Santuokos. Krikšto pažymėjimas yra gaunamas toje parapijoje, kurioje buvote pakrikštytas.
 3. Advokato (Commisioner of Oaths) patvirtintas dokumentas „STATUTORY DECLARATION OF FREEDOM“, teisiškai liudijantis laisvo (nesusituokusio) asmens juridinį statusą, leidžiantis tuoktis. Dokumentas turi būti išduotas kiekvienam asmeniškai. Formas gausite Sužadėtinių pasirengimo Santuokai kursuose.
 4. Pasirengimo Santuokai kursų baigimo pažymėjimas.
 5. Leidimas Santuokai („Marriage Schedule“) gaunamas rajono, kuriame sužadėtiniai gyvena, civilinės metrikacijos skyriuje (Register Office). (Išsami informacija pateikta aukščiau).
 6. Dokumentai, reikalingi santuokai tarp katalikų ir ne katalikų turi būti nusiųsti į Westminsterio arba kitų vyskupijų kanceliarijas, kad būtų išduotas leidimas tuoktis. Dokumentus siunčia kunigas.

​Santuoka katalikų bažnyčioje Lietuvoje

Jei norima tuoktis Lietuvoje ir bent vienas iš sužadėtinių yra katalikas, Santuoka vyksta tik bažnyčioje. Jei vienas iš sužadėtinių nėra Lietuvos pilietis, dėl civilinės santuokos būtina pasikonsultuoti su civilinės metrikacijos biuro atstovu arba su kunigu, kuris Jus tuoks.
Parapijos klebonas praneša apie įvykusią santuoką vietiniam civilinės metrikacijos biurui. Dokumentai turi būti tvarkomi vietinėje (ten, kur tuo metu gyvenama) arba mūsų, Londono lietuvių šv. Kazimiero, parapijoje prieš 6 mėnesius iki Santuokos. Dokumentai siunčiami į tos vyskupijos, kur gyvena sužadėtiniai, kuriją. Gavus leidimus kurijoje, dokumentai siunčiami į vyskupiją, kurioje vyks Santuoka. Iš vyskupijos dokumentai siunčiami į bažnyčią, kurioje bus tuokiamasi.
Reikalingi dokumentai:
Kai abu sužadėtiniai yra katalikai:
 1. Krikšto pažymėjimas, išduotas ne ankščiau nei prieš šešis mėnesius iki Santuokos. Krikšto pažymėjimas yra gaunamas toje parapijoje, kurioje buvote pakrikštyti.
 2. Laisvo (nesusituokusio) asmens statuso liudijimas gaunamas parapijoje, kurioje buvote pakrikštyti.
 3. Advokato (Commisioner of Oaths) patvirtintas dokumentas „STATUTORY DECLARATION OF FREEDOM“, teisiškai liudijantis laisvo (nesusituokusio) asmens juridinį statusą, leidžiantis tuoktis. Dokumentas turi būti išduotas kiekvienam asmeniškai. Formas gausite Sužadėtinių pasirengimo Santuokai kursuose.
 4. Leidimas tuoktis už parapijos ribų gaunamas iš tos parapijos, kuriai priklausote pagal gyvenamą vietą arba kurią lankote.
 5. Pasirengimo Santuokai kursų baigimo pažymėjimas.
 6. Jei vienas iš sužadėtinių yra ne lietuvis, reikalinga išsiaiškinti Lietuvoje Civilinės metrikacijos skyriuje reikalavimus tos valstybės piliečiui.
Kai vienas asmuo nėra Romos katalikas:
 1. Ne kataliko Krikšto pažymėjimo kopija arba laiškas iš tėvų, liudijantis jo Krikštą.
 2. Kataliko Krikšto pažymėjimas, išduotas ne ankščiau nei prieš šešis mėnesius iki Santuokos. Krikšto pažymėjimas yra išduodamas toje parapijoje, kurioje buvote pakrikštytas.
 3. Advokato (Commisioner of Oaths) patvirtintas dokumentas „STATUTORY DECLARATION OF FREEDOM“, teisiškai liudijantis laisvo (nesusituokusio) asmens juridinį statusą, leidžiantis tuoktis. Dokumentas turi būti išduotas kiekvienam asmeniškai. Formas gausite Sužadėtinių pasirengimo Santuokai kursuose.
 4. Pasirengimo Santuokai kursų baigimo pažymėjimas.
 5. Dokumentai, reikalingi Santuokai tarp katalikų ir ne katalikų turi būti nusiųsti į Westminsterio arba kitų vyskupijų kanceliarijas, kad būtų išduotas leidimas tuoktis. Dokumentus siunčia kunigas. ​