Pasirengimo datos

Kurso trukmė2023 m. gruodžio 2 d. – 2024 m. balandžio mėn.
Registracijos pabaiga

2023 m. lapkričio 19 d.

(kursas bus organizuojamas, jei užsiregistruos bent 7 jaunuoliai)

Pirmasis susitikimas2023 m. gruodžio 2 d. 17:30 val.
Susitikimaikiekvieną šeštadienį 17:30 val. Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje, po susitikimo Šv. Mišios – 19 val.
Šventėplanuojamas sakramentų teikimas 2024 m. balandžio mėn.

Bendroji informacija

Kas yra Sutvirtinimo sakramentas ir ką per jį gauname?
Sutvirtinimas yra sakramentas, kuris atbaigia Krikšto malonę. Per jį gauname Šventosios Dvasios dovanas. Žmogus, savo noru apsisprendęs gyventi Dievo vaiko gyvenimą, prašantis rankų uždėjimu ir Krizmos patepimu suteikti jam Dievo Dvasią, tampa labiau įpareigotas žodžiais bei darbais liudyti Kristų, skleisti ir gilinti tikėjimą. Jis tampa visateisiu ir atsakingu Katalikų Bažnyčios nariu.

Ar Sutvirtinimo sakramentas būtinas?
Bažnyčia moko, kad Sutvirtinimo sakramentas nėra toks būtinas, kad be jo kas nors negalėtų būti išgelbėtas. Tačiau žmogus sunkiai nusideda, jei galėdamas gauti Sutvirtinimą jo atsisako arba jo nepaiso iš paniekos sakramentui.

Kas gali priimti Sutvirtinimo sakramentą?
Sutvirtinimo sakramentą gali priimti ir privalo gauti kiekvienas pakrikštytas ir dar nesutvirtintas asmuo Sutvirtinimo dieną esantis ne jaunesnis kaip 14 metų amžiaus.

Kas teikia Sutvirtinimo sakramentą?
Sutvirtinimo sakramentas yra teikiamas vyskupo ar jo įgalioto kunigo, patepant sutvirtinamojo kaktą šventuoju krizmos aliejumi ir tariant žodžius: „Priimk Šventosios Dvasios dovanos ženklą“.

Sutvirtinimo globėjai
Sutvirtinamiesiems, kaip ir krikštijamiesiems dera tikėtis dvasinės Sutvirtinimo globėjo (vaikinams, vyrams) arba globėjos (merginoms, moterims) paramos. Būtų gerai (bet nebūtina), kad krikštatėviai ir Sutvirtinimo globėjai būtų tie patys asmenys: tai stipriau pabrėžtų abiejų sakramentų vienybę. Sutvirtinimo globėjas(-a) turi būti priėmęs(-usi) visus Įvesdinimo sakramentus (Krikštą, Komuniją ir Sutvirtinimą).

Svarbiausias ir esminis dalykas, kurį turėtų suprasti besirengiantieji sakramentams:
Apsisprendimas būti pilnaverčiais Katalikų Bažnyčios nariais (tai yra priimti Sutvirtinimo sakramentą) yra kiekvieno suaugusio asmens laisvos valios reikalas. Šis apsisprendimas turėtų būti įtakotas asmens noro labiau pažinti Dievą, pavesti Jam savo gyvenimą, gilinti savo tikėjimą padedant Katalikų Bažnyčios bendruomenei ir įsipareigoti remti Bažnyčią savo malda, patarnavimu ir auka.

Besirengiantieji sakramentams įsipareigoja:

  • Dalyvauti visuose pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui užsiėmimuose kartą per savaitę šeštadieniais 17:30 val. Londono šv. Kazimiero bažnyčioje ir Šv. Mišiose – 19 val.
  • Dalyvauti Šv. Dvasios savaitgalio rekolekcijose 2024 m. vasario mėnesį (data dar derinama). Jei negalite dalyvauti rekolekcijose, tuomet pasiūlysime dalyvauti kursuose ir priimti Sutvirtinimo Sakramentą kitais metais.
  • Tėvai įsipareigoja dalyvauti kurse “Tėvams, auginantiems paauglius vaikus“. Taip pat kartu su vaikais dalyvauti šv. Mišiose.
  • Aktyviai dalyvauti užsiėmimuose, diskusijose, atlikti užduotis.

Būtinas dalyvavimas visuose užsiėmimuose ir šv. Mišiose! Praleidus daugiau nei tris susitikimus, paprašysime pakartoti kursą kitais metais.

Kurso mokestis

Už  reikalingą literatūrą ir kursą (medžiaga, patalpos, raštinės reikmenys, savaitgalio išvykos patalpų nuoma ir maitinimui) prašome £85 aukos (£35 registruojantis ir £50 vėliau. Jei iš vienos šeimos ruošiasi du ar daugiau vaikų – aukos prašysim mažesnės). Jei negalite skirti tokio dydžio aukos – kreipkitės į kunigą  – auka te netampa kliūtimi dalyvauti pasirengime

Kontaktai

El. paštas: parapija@londonas.co.uk
Tel. 02077398735 (jei niekas neatsiliepia, palikite balso pranešimą bei savo tel. numerį)

Registracija