Kurso trukmė 2023 m. spalio mėn. – 2024 m. gegužės mėn.
Registracija prasidės 2023m. rugsėjo mėnesį.

Pasirengimo datos

Kurso trukmė 2021 m. spalio 17 d. – gegužės mėn.
Registracijos pabaiga Registracija pratęsta iki 2021 m. lapkričio 1 d.
Pirmasis susitikimas žiūrėti žemiau “Pirmieji susitikimai”
Susitikimai bendri valandos trukmės online susitikimai kiekvieną antradienį 19.45 val. kiekvieną sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose (Londone 17.40 val., kitose bendruomenėse pagal vietos grafiką)
Šventė planuojamas sakramentų teikimas 2022 m. gegužės mėn.

Pirmieji susitikimai

Data

2021 m. spalio 10 d. 14.30 val.

Adresas

HARROWDEN ROAD, BEDFORD, MK42 0SP

Data

2021 m. spalio 17 d. 14.30 val.

Adresas

24 HORNCASTLE RD, BOSTON, LINCOLNSHIRE, PE21 9BU

Data

2021 m. spalio 17 d. 17 val.

Adresas

LONDON ROAD, KING‘S LYNN, PE30 5HQ

Data

2021 m. spalio 17 d. 18 val.

Adresas

21 The Oval, London E2 9DT

(planuojama spalio mėnesį)

Data

2021 m. spalio 16 d. 19.15 val.

Adresas

GENEVA ST. PETERBOROUGH, PE1 2RS

Data

(planuojama spalio mėnesį)

Adresas

SNOW HILL, WOLVERHAMPTON, WV2 4AD

Bendroji informacija

Kas yra Sutvirtinimo sakramentas ir ką per jį gauname?
Sutvirtinimas yra sakramentas, kuris atbaigia Krikšto malonę. Per jį gauname Šventosios Dvasios dovanas. Žmogus, savo noru apsisprendęs gyventi Dievo vaiko gyvenimą, prašantis rankų uždėjimu ir Krizmos patepimu suteikti jam Dievo Dvasią, tampa labiau įpareigotas žodžiais bei darbais liudyti Kristų, skleisti ir gilinti tikėjimą. Jis tampa visateisiu ir atsakingu Katalikų Bažnyčios nariu.

Ar Sutvirtinimo sakramentas būtinas?
Bažnyčia moko, kad Sutvirtinimo sakramentas nėra toks būtinas, kad be jo kas nors negalėtų būti išgelbėtas. Tačiau žmogus sunkiai nusideda, jei galėdamas gauti Sutvirtinimą jo atsisako arba jo nepaiso iš paniekos sakramentui.

Kas gali priimti Sutvirtinimo sakramentą?
Sutvirtinimo sakramentą gali priimti ir privalo gauti kiekvienas pakrikštytas ir dar nesutvirtintas asmuo Sutvirtinimo dieną esantis ne jaunesnis kaip 14 metų amžiaus.

Kas teikia Sutvirtinimo sakramentą?
Sutvirtinimo sakramentas yra teikiamas vyskupo ar jo įgalioto kunigo, patepant sutvirtinamojo kaktą šventuoju krizmos aliejumi ir tariant žodžius: „Priimk Šventosios Dvasios dovanos ženklą“.

Sutvirtinimo globėjai
Sutvirtinamiesiems, kaip ir krikštijamiesiems dera tikėtis dvasinės Sutvirtinimo globėjo (vaikinams, vyrams) arba globėjos (merginoms, moterims) paramos. Būtų gerai (bet nebūtina), kad krikštatėviai ir Sutvirtinimo globėjai būtų tie patys asmenys: tai stipriau pabrėžtų abiejų sakramentų vienybę. Sutvirtinimo globėjas(-a) turi būti priėmęs(-usi) visus Įvesdinimo sakramentus (Krikštą, Komuniją ir Sutvirtinimą).

Svarbiausias ir esminis dalykas, kurį turėtų suprasti besirengiantieji sakramentams:
Apsisprendimas būti pilnaverčiais Katalikų Bažnyčios nariais (tai yra priimti Sutvirtinimo sakramentą) yra kiekvieno suaugusio asmens laisvos valios reikalas. Šis apsisprendimas turėtų būti įtakotas asmens noro labiau pažinti Dievą, pavesti Jam savo gyvenimą, gilinti savo tikėjimą padedant Katalikų Bažnyčios bendruomenei ir įsipareigoti remti Bažnyčią savo malda, patarnavimu ir auka.

Besirengiantieji sakramentams įsipareigoja:

  • Dalyvauti visuose pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui užsiėmimuose internetu, antradieniais 19.45 val. Nuorodas atsiųsime, registracijos metu nurodytu, el. pašto adresu. Susitikimams reikės įrenginio su vaizdo kamera ir mikrofonu.
  • Dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose, registracijos metu pasirinktoje parapijoje:
    • Jei pasirinkote Londono parapiją, Jūsų lauksime kiekvieną sekmadienį 17.40 val. Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios svetainėje, o 18 val. šv. Mišiose bažnyčioje.
    • Jei pasirinkote kitą bendruomenę, Jūsų lauksime kiekvieną sekmadienį, pagal pasirinktos parapijos šv. Mišių laiką.
  • Aktyviai dalyvauti užsiėmimuose, diskusijose, atlikti užduotis.
  • Dalyvauti Šv. Dvasios savaitgalio išvykoje (viena nakvynė. Informacija bus suteikta vėliau).
  • Tėvai įsipareigoja kartu su jaunuoliais dalyvauti šv. Mišiose.

Būtinas dalyvavimas visuose užsiėmimuose ir šv. Mišiose! Praleidus daugiau nei tris susitikimus, paprašysime pakartoti kursą kitais metais.

Kurso mokestis

Už  reikalingą literatūrą ir kursą (medžiaga, patalpos, raštinės reikmenys, savaitgalio išvykos patalpų nuoma ir maitinimui) prašome £85 aukos (£35 registruojantis ir £50 vėliau. Jei iš vienos šeimos ruošiasi du ar daugiau vaikų – aukos prašysim mažesnės). Jei negalite skirti tokio dydžio aukos – kreipkitės į kunigą  – auka te netampa kliūtimi dalyvauti pasirengime

Kontaktai

El. paštas: parapija@londonas.co.uk
Tel. 02077398735 (jei niekas neatsiliepia, palikite balso pranešimą bei savo tel. numerį)

Registracija