Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos piligriminė kelionė į Lurdą (Prancūzija)

Kviečiame dalyvauti tradicinėse parapijos rekolekcijose Lurde, 2023 m. spalio 13 – 16 d. Registracija jau prasidėjo. Su Jumis kartu keliaus ir rekolekcijas ves kun. Petras Tverijonas.