Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos rekolekcijos Lurde (Prancūzija)

Kviečiame dalyvauti tradicinėse parapijos rekolekcijose Lurde, spalio 14-17 dienomis. Registracija jau prasidėjo. Su Jumis kartu keliauja ir rekolekcijas veda kun. Petras Tverijonas.