Šv. Mišios aukojamos

Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje

Sekmadieniais
10:00*, 12:00 ir 18:00

Darbo dienomis ir šeštadieniais
19:00* 

* Šv. Mišios transliuojamos tiesiogiai