Šv. Mišios Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje


​​Sekmadieniais
10:00, 12:00 ir 18:00

Darbo dienomis ir šeštadieniais
19:00

Išpažinčių klausoma – prieš Šv. Mišias arba iš anksto susitarus.


Šv. Mišios kitose bendruomenėse