Krikštas įpareigoja tėvus atsakingai ugdyti vaiko tikėjimą, todėl jie yra Bažnyčios kviečiami rengtis šiam ypatingam žingsniui.

 • Dėl Krikšto datos tėvai kreipiasi į kun. Petrą Gucevičių telefonu +447404801091 ne vėliau kaip prieš du mėnesius.

 • Vaiko tėvai arba bent vienas iš jų turi būti katalikas (tai reiškia, pakrikštyti Romos Katalikų Bažnyčioje bei priėmęs Pirmają komuniją). Krikštydami savo vaiką, tėvai įsipareigoja auklėti jį krikščioniškai – katalikiškai.

 • Krikštijami vaikai iki septynerių metų amžiaus. Vyresni nei septynerių metų amžiaus vaikai rengiasi Pirmajai komunijai su kitais vaikais ir prieš Komuniją yra pakrikštijami.
 • Pasirengimas:
  • Tėvai ir krikšto tėvai turi peržiūrėti filmą „Krikštas“. Filmą DVD formatu galima gauti iš kun. P. Gucevičiaus po Mišių. DVD grąžinsite per susitikimą su kunigu.
  • Peržiūrėję filmą, tėvai ir Krikšto tėvai dalyvauja viename iš pasirengimo Krikštui susitikimų. Jame bus aptariama apeiga, kalbama apie sakramento prasmę bei tėvų įsipareigojimą pakrikštytą vaiką auklėti krikščioniškai, pildomi dokumentai.

Bendri susitikimai dėl Krikšto

Susitikime dalyvauja tėvai ir Krikšto tėvai. Prieš mišias bus aptariama apeiga, kalbama apie sakramento prasmę bei tėvų įsipareigojimą pakrikštytą vaiką auklėti krikščioniškai, tuomet visi dalyvauja Mišiose ir po mišių pildomi dokumentai, derinama Krikšto data. Jei susitikimo laikas Jums netinka, yra galimybė dalyvauti Krikšto susitikimuose Londone antradieniais. 

Datos

 • 2022 12 11 (sekmadienis) šv. Mišios – 15:00 val. ir Krikšto katechezė
 • 2023 03 12 (sekmadienis) šv. Mišios – 15:00 val. ir Krikšto katechezė

Adresas

HARROWDEN ROAD, BEDFORD, MK42 0SP

Data

2023 04 02 (sekmadienis) šv. Mišios – 14:30 val. ir Krikšto katechezė

Adresas

24 HORNCASTLE RD, BOSTON, LINCOLNSHIRE, PE21 9BU

Data

2022 11 06 (sekmadienis) šv. Mišios – 17:30 val. ir Krikšto katechezė

Adresas

LONDON ROAD, KING‘S LYNN, PE30 5HQ

Datos

 • 2022 10 01 (šeštadienis) Krikšto katechezė – 20:00 val.
 • 2022 12 03 (šeštadienis) Krikšto katechezė – 20:00 val.
 • 2023 03 04 (šeštadienis) Krikšto katechezė – 20:00 val.
 • 2023 05 06 (šeštadienis) Krikšto katechezė – 20:00 val.
 • 2023 06 03 (šeštadienis) Krikšto katechezė – 20:00 val.

Adresas

GENEVA ST. PETERBOROUGH, PE1 2RS

 

 • ​Krikštatėviai turi būti vyresni nei 16 metų amžiaus, paprastai – krikšto tėvas ir krikšto mama.
  • Krikšto tėvai įsipareigoja padėti vaiką auklėti katalikiškai.
  • Krikštatėviai turi būti praktikuojantys katalikai ir tikėjimo bei gyvenimo pavyzdys vaikui.
  • Nesant galimybės turėti abu Krikšto tėvus per Krikštą galima, kad būtų tik krikšto tėvas arba tik krikšto mama.
  • Bent vienas iš krikšto tėvų turi buti priėmęs Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus.
  • Jei vienas iš krikšto tėvų negali dalyvauti Krikšto šventėje, jis atsiunčia raštišką įgaliojimą parapijos kunigui, kas jį atstovaus.
 • Krikštijant vaiką, ypač jei vaiko vardas nėra šventojo vardas, Bažnyčia pataria parinkti ir šventojo globėjo vardą. Šventojo vardo parinkimas patariamas, nes tikime šventųjų užtarimu pas Dievą. Be to svarbu, kad vaikas augdamas galėtų susipažinti su savo šventojo globėjo gyvenimo istorija, tokiu būdu jis turės sektiną kilnumo pavyzdį. Išsamų Katalikų Bažnyčios šventųjų sąrašą ir trumpus jų gyvenimo aprašymus galite rasti: Liturginiame maldyne arba internete:
  http://www.vievioparapija.eu/sventieji-vardai
  http://catholic.org/saints/stindex.php
 • Krikšto dieną reikia turėti: Krikšto žvakę, Krikšto rūbą ir vaiko gimimo liudijimą.