Pasirengimo datos

Kurso trukmė

2022 m. lapkričio 5 d. – 2023 m. balandžio 16 d.

Gyvi susitikimai vyks Peterborough mieste, o kartą per mėnesį internetu.

Registracijos pabaiga

2022 m. lapkričio 5 d.

Pirmasis susitikimas2022 m. lapkričio 5 d. 19:15 val. šv. Mišiose St Peter and All Souls bažnyčioje Geneva street, Peterborough, PE1 2RS
Susitikimai
 • Pirmą mėnesio sekmadienį St Peter All Souls bažnyčioje, Geneva street, Peterborough, PE1 2RS.
 • Antrą mėnesio sekmadienį St Luke‘s bažnyčioje 26 Benyon Grove, Peterborough, PE2 5XS.
 • Trečią mėnesio šeštadienį St Peter All Souls bažnyčioje, Geneva street, Peterborough, PE1 2RS.
 • Kartą per mėnesį susitikimai internetu.
ŠventėKrikštas, Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimas bus teikiami 2023 m. balandžio 16 d.

Bendroji informacija

Esminis dalykas, kurį turėtų suprasti besirengiantieji sakramentams:

Apsisprendimas pilniau dalyvauti Katalikų Bažnyčios gyvenime (tai yra priimti Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus) yra kiekvieno suaugusio asmens laisvos valios reikalas. Tam apsisprendžiame, norėdami labiau pažinti Dievą, pavesti Jam savo gyvenimą, gilinti savo tikėjimą padedant Katalikų Bažnyčios bendruomenei. Šis žingsnis skatina įsipareigoti remti Bažnyčią savo malda, patarnavimu ir auka.

Besirengiantieji sakramentams įsipareigoja:

 • Dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose. Dalyvauti pasirengimo sakramentams užsiėmimuose, kurie vyks arba prieš, arba po šv. Mišių.
 • Būtinas dalyvavimas šv. Mišiose ir visuose užsiėmimuose. Jei praleisite daugiau nei 3 kartus, turėsime pasiūlyti Jums ruoštis sakramentams kitais metais.
 • Dalyvauti šeštadienio išvykoje – susikaupime (diena ir laikas dar derinami su rekolekcijų centru). Jei nedalyvaujate išvykoje – susikaupime, pasiūlysime ruoštis sakramentams kitais metais.

Reikalinga:

 • Krikštui: Krikšto žvakė, krikšto tėvai. Dėl Krikšto tėvų būtina pasikalbėti su kunigu.
 • Pirmajai Komunijai: Pirmosios Komunijos žvakė (rekomenduojama naudoti krikšto žvakę, jei esate išsaugoję).
 • Sutvirtinimui: Sutvirtinimo vardas ir sutvirtinimo globėjas (vyras – vyrui, moteris – moteriai. Globėjas turi būti pats priėmęs Sutvirtinimo sakramentą).

Susitikimams reikės (juos gausite prasidėjus kursams):

 • Naujasis Testamentas
 • YOUCAT (Jaunimo katekizmas)

Visais klausimais prašome kreiptis į parapiją tel. 02077398735 (jei niekas neatsiliepia, palikite balso pranešimą bei savo tel. numerį) arba el. paštu: parapija@londonas.co.uk

Kurso mokestis

Už kursą (knygos, raštinės reikmenys, savaitgalio išvykos išlaidos patalpoms ir maitinimui) prašome £85 aukos (£35 registruojantis ir £50 kurso metu). Jei negalite skirti tokio dydžio aukos – kreipkitės į kunigą – auka te netampa kliūtimi dalyvauti pasirengime.

Kontaktai

Visais klausimais prašome kreiptis į Londono Šv. Kazimiero bažnyčios vikarą kun. Petrą Gucevičių.

Tel. +447404801091

El. paštas: gucevicius@katalikai.org.uk

Registracija