Krikštas įpareigoja tėvus atsakingai ugdyti vaiko tikėjimą, todėl jie yra Bažnyčios kviečiami rengtis šiam ypatingam žingsniui.

  • Dėl Krikšto datos tėvai kreipiasi į parapiją tel. 020 7739 8735 ne vėliau kaip prieš du mėnesius.
  • Vaiko tėvai arba bent vienas iš jų turi būti katalikas (tai reiškia, pakrikštyti Romos Katalikų Bažnyčioje bei priėmęs Pirmają komuniją). Krikštydami savo vaiką, tėvai įsipareigoja auklėti jį krikščioniškai – katalikiškai.
 • Krikštijami vaikai iki septynerių metų amžiaus. Vyresni nei septynerių metų amžiaus vaikai rengiasi Pirmajai komunijai su kitais vaikais ir prieš Komuniją yra pakrikštijami.
 • Pasirengimas:
  • Tėvai ir krikšto tėvai turi peržiūrėti filmą „Krikštas“. Filmą DVD formatu galima pasiimti iš zakristijos sekmadieniais po 10, 12 arba 18 val. Šv. Mišių. DVD grąžinsite per susitikimą su kunigu. Šv. Mišių metu yra galimybė su mažais vaikais išeiti į Svetainę, kurioje yra vaizdo ir garso ryšys iš bažnyčios.​
  • Peržiūrėję filmą, tėvai ir Krikšto tėvai dalyvauja viename iš pasirengimo Krikštui susitikimų (jei Krikšto tėvai gyvena ne Londone, jiems nėra būtina dalyvauti). Jame bus aptariama apeiga, kalbama apie sakramento prasmę bei tėvų įsipareigojimą pakrikštytą vaiką auklėti krikščioniškai, pildomi dokumentai.

Artimiausi bendri susitikimai dėl Krikšto, 19:00 val. (registruotis ​nereikia):

Sausio mėn. 21d.
Vasario mėn. 18d.
Kovo mėn. 17d.
Balandžio mėn. 21d.
Gegužės mėn. 12d. 26d.
Birželio mėn. 9d. 23d.
Liepos mėn. 7d. 21d.
Rugpjūčio mėn. 4d. 18d.
  • ​Krikštatėviai turi būti vyresni nei 16 metų amžiaus, paprastai – krikšto tėvas ir krikšto mama.
   • Krikšto tėvai įsipareigoja padėti vaiką auklėti katalikiškai.
   • Krikštatėviai turi būti praktikuojantys katalikai ir tikėjimo bei gyvenimo pavyzdys vaikui.
   • Nesant galimybės turėti abu Krikšto tėvus per Krikštą galima, kad būtų tik krikšto tėvas arba tik krikšto mama.
   • Bent vienas iš krikšto tėvų turi buti priėmęs Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus.
   • Jei vienas iš krikšto tėvų negali dalyvauti Krikšto šventėje, jis atsiunčia raštišką įgaliojimą parapijos kunigui, kas jį atstovaus.
  • Krikštijant vaiką, ypač jei vaiko vardas nėra šventojo vardas, Bažnyčia pataria parinkti ir šventojo globėjo vardą. Šventojo vardo parinkimas patariamas, nes tikime šventųjų užtarimu pas Dievą. Be to svarbu, kad vaikas augdamas galėtų susipažinti su savo šventojo globėjo gyvenimo istorija, tokiu būdu jis turės sektiną kilnumo pavyzdį. Išsamų Katalikų Bažnyčios šventųjų sąrašą ir trumpus jų gyvenimo aprašymus galite rasti: Liturginiame maldyne arba internete:
   http://www.vievioparapija.eu/sventieji-vardai
   http://catholic.org/saints/stindex.php
 • Krikšto dieną reikia turėti: Krikšto žvakę, Krikšto rūbą ir vaiko gimimo liudijimą.Jei norėtumėte Krikšto žvakę įsigyti mūsų bažnyčioje su krikštijamojo vardu, pavarde ir Krikšto data, užpildykite formą ir paduokite ją parapijos kunigui, likus ne mažiau nei savaitei iki Krikšto. Krikšto žvakės kaina £13​.