Pamaldų tvarka Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje Šv. Velykų laikotarpiu


DIDŽIOJI SAVAITĖ

 • Balandžio 18 d., Didysis ketvirtadienis
  • 19 val. Paskutinės Vakarienės šv. Mišios
 • Balandžio 19 d., Didysis penktadienis
  • 15 val. Kristaus kančios pamaldos
  • 17 val. Kryžiaus kelias vaikams
  • 19 val. Kryžiaus kelias
 • Balandžio 20 d., Didysis šeštadienis
  • 21 val. Velyknakčio šv. Mišios

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (ŠV. VELYKOS) balandžio 21 d., sekmadienis

 • 8 val. Velykų ryto šv. Mišios
 • 10 val. Velykų šv. Mišios
 • 12 val. Velykų šv. Mišios
 • 13:30 val. Velykų šv. Mišios vaikams (iki 7 m.)
 • 15 val. Velykų šv. Mišios vaikams (nuo 7 m.)

ŠV. VELYKŲ ANTROJI DIENA, balandžio 22 d., pirmadienis

 • 12 val. šv. Mišios
 • 19 val. šv. Mišios

Šv. Mišios kitose bendruomenėse

Šeimų stovykla. Gegužės 25 d., šeštadienis, 12:00 val. – gegužės 27 d., pirmadienis, 15:00 val. Alton Castle jaunimo rekolekcijų centras
Kviečiame dalyvauti kasmet vykstančiose parapijos rekolekcijose Lurde. Šiais metais rekolekcijos vyks rugsėjo 27 - 30 dienomis. Su Jumis kartu keliaus ir rekolekcijas ves kun. Petras Tverijonas.
Pasirengimo santuokai kursai. Naujos 2019 m. grupės
Sekmadieniais per 10 ir 12 val. šv. Mišias vyksta Žodžio liturgija 3 – 7 m. vaikams