Pamaldų tvarka

Atnaujinta informacija!

2021 m. sausio 5 d.
Pamaldos Londono Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje vyksta įprasta tvarka.
10 val. Šv. Mišios
12 val. Šv. Mišios
18 val. Šv. Mišios

19 val.

Šv. Mišios

Pasirengimo santuokai kursai

Kviečiame registruotis į naujas pasirengimo santuokai grupes. Kursai prasideda 2021 m. kovo mėn. Vietų skaičius ribotas.

Suaugusiųjų Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentai

Kurso trukmė

2021 m. vasario 28 d. – gegužės 23 d. 

Registracijos pabaiga

2021 m. vasario 1 d.

Vaikų Pirmoji Komunija

Vaikų pasiruošimo Pirmajai Komunijai 2021 metų grupė dėl pandemijos nukeliama į 2022 metus. Registracija prasidės 2021 metų lapkričio mėnesį. Sekite informaciją.

Jaunimo Sutvirtinimo Sakramentas

Jaunimo pasiruošimo Sutvirtinimui grupė dėl pandemijos nukeliama į 2021 m. Registracija prasidės 2021m. rugpjūčio mėnesį. Sekite informaciją.