Pamaldų tvarka

Pamaldos Londono Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje vyksta įprasta tvarka.

10 val. Šv. Mišios
12 val. Šv. Mišios
18 val. Šv. Mišios

19 val.

Šv. Mišios

Pasirengimo santuokai kursai

Kviečiame registruotis į pasirengimo santuokai kursą.
Kursas prasideda 2021 m. spalio 28 d., ketvirtadienį, 19.45 val.
Vietų skaičius ribotas

Vaikų Pirmoji Komunija

Kviečiame registruotis vaikų (8–12 m.) pasirengimui Pirmajai Komunijai. 
Užsiėmimai prasideda lapkričio 28 d.

Jaunimo Sutvirtinimo Sakramentas

Kurso trukmė

2021 m. spalio 17 d. – gegužės mėn. 

Registracijos pabaiga

Registracija pratęsta iki 2021 m. lapkričio 1 d.