Pamaldų tvarka

Pamaldos Londono Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje vyksta įprasta tvarka.

10 val. Šv. Mišios
12 val. Šv. Mišios
18 val. Šv. Mišios

19 val.

Šv. Mišios

Pasirengimo santuokai kursai

Kviečiame registruotis į naujas pasirengimo santuokai grupes. Kursai prasideda 2021 m. kovo mėn. Vietų skaičius ribotas.

Suaugusiųjų Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentai

Kurso trukmė

2021 m. vasario 28 d. – gegužės 23 d. 

Registracijos pabaiga

2021 m. vasario 1 d.

Vaikų Pirmoji Komunija

Vaikų pasiruošimo Pirmajai Komunijai 2021 metų grupė dėl pandemijos nukeliama į 2022 metus. Registracija prasidės 2021 metų lapkričio mėnesį. Sekite informaciją.

Jaunimo Sutvirtinimo Sakramentas

Jaunimo pasiruošimo Sutvirtinimui grupė dėl pandemijos nukeliama į 2021 m. Registracija prasidės 2021m. rugpjūčio mėnesį. Sekite informaciją.