Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos piligriminė kelionė į Lurdą (Prancūzija)

Su džiaugsmu kviečiame Jus, prisijungti prie 2024 m. spalio 18–21 dienomis vyksiančių rekolekcijų Lurde. Šiais metais mūsų dėmesys yra nukreiptas į ypatingą šaukimą: „Eikite ir pasakykite kunigams atvykti čia procesijoje.“
 
Rekolekcijas ves kunigas Petras Tverijonas, kuris ne tik vadovaus mūsų grupės kelionei, bet ir padės mums gilinti savo dvasinę patirtį per bendrą maldą ir procesiją į šventovę. Tai bus puiki proga ne tik atnaujinti savo tikėjimą, bet ir patirti bendruomeniškumo jėgą, keliaujant kartu.
 
Kodėl procesija?
Procesija Lurde nėra paprastas žygis. Tai – mūsų dvasinės kelionės atspindys, kvietimas eiti kartu, atsiliepiant Švč. Mergelės Marijos kvietimui. Procesijoje mes ne tik fiziškai judame link šventovės, bet ir dvasiškai artėjame prie Dievo, veikiami malonės ir bendrystės su visais tikinčiaisiais.
 
Kaip registruotis?
Registracija jau prasidėjusi! Norintys dalyvauti kviečiami užsiregistruoti užpildant registracijos formą ir sumokant depozitą, kad garantuotumėte savo vietą.
 
Visi esate kviečiami!
Nesvarbu, ar esate ilgametis parapijos narys ar tik pradėjote savo dvasinę kelionę, šios rekolekcijos Lurde yra atviros ir laukiančios kiekvieno, norinčio gilinti savo ryšį su Dievu ir bendruomene.
 
Laukiame jūsų, kad kartu galėtume eiti šia ypatinga kelione – procesija, kuri mus visus artina prie Dievo ir vienas kito.

Pamaldų tvarka

10 val. Šv. Mišios
12 val. Šv. Mišios
18 val. Šv. Mišios

19 val.

Šv. Mišios

Vaikų (8-12 m.) Pirmoji Komunija Londone

2023 m. lapkričio 26d. – 2024 m. birželio mėn. Kiekvieną sekmadienį Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje

Jaunimo (14-17 m.) pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui

2023 m. gruodžio 2 d. – 2024 m. balandžio mėn. Kiekvieną šeštadienį 17:30 val. Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje, po susitikimo Šv. Mišios – 19 val.

Suaugusiųjų pasirengimas Krikštui, Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui

2023 m. gruodžio 3 d. – 2024 m. balandžio mėn. Kiekvieną sekmadienį 18:00 – 20:30 val.

Pasirengimo santuokai kursai

Kviečiame registruotis į pasirengimo santuokai kursą.