Kviečiame dalyvauti kasmet vykstančiose parapijos rekolekcijose Lurde. Šiais metais rekolekcijos vyks rugsėjo 27 - 30 dienomis. Su Jumis kartu keliaus ir rekolekcijas ves kun. Petras Tverijonas.
Pasirengimo santuokai kursai. Naujos 2019 m. grupės
Sekmadieniais per 10 ir 12 val. šv. Mišias vyksta Žodžio liturgija 3 – 7 m. vaikams