Pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui. JAUNIMAS (14-17 m.) rugsėjo 23 – lapkričio 25 d. (registracija vyksta iki rugsėjo 16 d.)
Pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui. SUAUGĘ (nuo 18 m.) rugsėjo 23 – lapkričio 25 d. (registracija vyksta iki rugsėjo 16 d.)
IX Pasaulinis šeimų susitikimas Dubline, 2018 m. rugpjūčio 21 - 26 d.
Piligriminė kelionė į Dievo Motinos šventovę (Walsingham), Rugsėjo 16 d., sekmadienį
Lietuvių Šv. Kazimiero parapija, kviečia parapijiečius kartu dalyvauti Šv. Mišiose su Popiežiumi Pranciškumi, Kauno Santakos parke, rugsėjo 23d.
Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos rekolekcijos Lurde (Prancūzija), 2018 m. spalio 12 - 15 d.
Pasirengimo santuokai kursai
Sekmadieniais per 10 ir 12 val. šv. Mišias vyksta Žodžio liturgija 3 – 7 m. vaikams