Pasirengimo datos

Kurso trukmė2022 m. sausio 30 d. – 2022 m. gegužės pabaiga – birželio pradžia
Registracijos pabaiga

2022 m. sausio 29 d.

Maksimalus grupės narių skaičius 35 asmenys. 

Pirmasis susitikimas2022 m. sausio 30 d. 18 val. Šv. Mišiose, Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje
Susitikimaikiekvieną sekmadienį 18:00 – 20:30 val. Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje
ŠventėPirmoji Komunija ir Sutvirtinimas bus teikiami – 2022 m. gegužės mėn. pabaigoje arba birželio mėn. pradžioje

Bendroji informacija

Esminis dalykas, kurį turėtų suprasti besirengiantieji sakramentams:

Apsisprendimas pilniau dalyvauti Katalikų Bažnyčios gyvenime (tai yra priimti Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus) yra kiekvieno suaugusio asmens laisvos valios reikalas. Tam apsisprendžiame, norėdami labiau pažinti Dievą, pavesti Jam savo gyvenimą, gilinti savo tikėjimą padedant Katalikų Bažnyčios bendruomenei. Šis žingsnis skatina įsipareigoti remti Bažnyčią savo malda, patarnavimu ir auka.

Besirengiantieji sakramentams įsipareigoja:

  • Dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose 18 val. Dalyvauti pasirengimo sakramentams užsiėmimuose, kurie vyks po šv. Mišių.
  • Būtinas dalyvavimas šv. Mišiose ir visuose užsiėmimuose. Jei praleisite daugiau nei 3 kartus, turėsime pasiūlyti Jums ruoštis sakramentams kitais metais.
  • Dalyvauti šeštadienio išvykoje – susikaupime (diena ir laikas dar derinami su rekolekcijų centru). Jei nedalyvaujate išvykoje – susikaupime, pasiūlysime ruoštis sakramentams kitais metais.

Reikalinga:

  • Pirmajai Komunijai: Pirmosios Komunijos žvakė (rekomenduojama naudoti krikšto žvakę, jei esate išsaugoję).
  • Sutvirtinimui: Sutvirtinimo vardas ir sutvirtinimo globėjas (vyras – vyrui, moteris – moteriai. Globėjas turi būti pats priėmęs Sutvirtinimo sakramentą).

Susitikimams reikės (juos gausite prasidėjus kursams):

  • Naujasis Testamentas
  • YOUCAT (Jaunimo katekizmas)

Visais klausimais prašome kreiptis į parapiją tel. 02077398735 (jei niekas neatsiliepia, palikite balso pranešimą bei savo tel. numerį) arba el. paštu: parapija@londonas.co.uk

Kurso mokestis

Už kursą (knygos, raštinės reikmenys, savaitgalio išvykos išlaidos patalpoms ir maitinimui) prašome £85 aukos (£35 registruojantis ir £50 kurso metu). Jei negalite skirti tokio dydžio aukos – kreipkitės į kun. Petrą Tverijoną – auka te netampa kliūtimi dalyvauti pasirengime.

Registracija