Prezidento ir viceprezidento laiškas vyskupų konferencijos vardu

Brangūs broliai ir seserys,

Plintant Koronaviruso epidemijai, daugelis mūsų gyvenimo aspektų privalo keistis, tuo pačiu ir būdai, kuriais mes viešai išreiškiame savo tikėjimą. Aiškiai matyti,  kad sekant oficialių institucijų  patarimais, privalome saugoti vieni kitus, privalome saugoti gyvybes ir palaikyti sveikatos apsaugos institucijas. Šiuo metu mes nebegalime rinktis bažnyčiose bendrai maldai. Šis sprendimas įsigalios nuo 2020m. kovo 20d. penktadienio vakaro.

Mūsų bažnyčios liks atidarytos. Jos neužsidaro. Jos liks maldos vietomis (centrais), kur galėsite gauti paguodą and stiprybę. Lankydamiesi bažnyčiose, mes turime griežtai laikytis higienos reikalavimų ir reikalaujamo atstumo vieni nuo kitų.

Kaip be būtų, bet Šv. Mišios kasdien ir Sekmadieniais bus švenčiamos be bendruomenių (žmonių).

Žinodami, kad Šv. Mišios yra švenčiamos mes jungsimės į jų šventimą dvasiškai,  per internetą dalyvaudami Eucharistijoje, priimdami Dvasinę Komuniją, šiuo būdu mes dalyvausime Kristaus aukoje.

Šiais būdais mes galėsime pašventinti mūsų sekmadienį ir kiekvieną dieną.

Mes norime pranešti, kad šiomis ypatingomis aplinkybėmis, kiek jos besitęstų, tikintieji nuo sekmadienio šv. Mišių dalyvavimo pareigos yra atleidžiami. Toks yra Katalikų Bažnyčios mokymas (Katalikų Bažnyčios Katekizmas 2181). Ši pandemija yra „rimta priežastis“, kad šis įpareigojimas šiuo metu negaliotų.

Jūs rasite daugiau informacijos apie maldos būdus, sakramentinį gyvenimą, kuriuo mes šiuo metu renkamės, papildomame Vyskupų Konferencijos dokumente www.cbcew.org.uk. Jūsų vyskupas ir jūsų parapijos klebonas palaikys jus ir suteiks daugiau informacijos apie tai, kaip mes melsimės ateinančiomis savaitėmis.

Kitas svarbus aspektas yra mūsų rūpestis vienas kitu. Yra daug būdų, kuriais mes galime tai daryti: būti jautriu kaimyno reikmėms, ypač vyresnio amžiaus ir sergančių reikmėms, prisidėti prie maisto banko, pagelbėti labdaros iniciatyvose įvairiose organizacijose, tiesiog darydami tai, ką galime.

Šiuo neramiu ir gąsdinančiu laikotarpiu, Bažnyčios maldos gyvenimas tęsiasi. Prašome ir Jus jame dalyvauti. Gerumo ir palaikymo vieni kitų pastangos tegul tęsiasi ir dar auga. Įsijunkite taip pat  ir jūs. Dėkojame už Jūsų  įsipareigojimą.

Tegul Dievas mus laimina,

Kardinoilas Vincentas Nichols

Arkivyskupas Malcolm McMahon