Šv. Juozapo vyrų maldos grupė renkasi kiekvieną antradienį, Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje, po 19 val. Šv. Mišių.

Kviečiame visus vyrus, norinčius drauge pasimelsti, pagilinti savo tikėjimą, pasidalinti savo gyvenimo džiaugsmais ir rūpesčiais.