Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos rekolekcijos Lurde (Prancūzija)

Kviečiame dalyvauti tradicinėse parapijos rekolekcijose Lurde, 2018 m. spalio 12 – 15 dienomis. Registracija vyksta iki rugsėjo 1 d.
Su Jumis kartu keliauja ir rekolekcijas veda kun. Petras Tverijonas. Plačiau.


Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos piligriminė – pažintinė kelionė po Šv. Žemę

Kviečiame dalyvauti Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos piligriminėje – pažintinėje kelionėje po Šv. Žemę 2018 m. lapkričio 14 – 21 d.
Registracija vyksta iki rugsėjo 14 d. Su Jumis kartu keliaus ir rekolekcijas ves kun. Petras Tverijonas. Plačiau.