Kartu smagiau

Rugsėjo 17 d., sekmadienį, 12 val.
Šv. Mišios ir šventė vaikams, šiais metais priėmusiems Pirmąją Komuniją.


Šv. Mišios švenčiantiems 10, 25 ir 30 m. Santuokos jubiliejų

Rugsėjo 24 d., sekmadienį, 12 val.
Šv. Mišiose bus dėkojame Dievui už Jūsų šeimas, atnaujinsite savo Santuokos įžadus. Po šv. Mišių kviesime pabendrauti bažnyčios svetainėje. Prašome pranešti apie savo dalyvavimą el. paštu parapija@londonas.co.uk


Sutvirtinimo sakramentas jaunimui ir suaugusiems

Pasirengimas prasideda rugsėjo 24 d. Sakramentas bus teikiamas lapkričio 26 d. Registracija vyksta iki rugsėjo 17 d.


Tautinių bendruomenių šv. Mišios Westminsterio katedroje

Rugsėjo 24 d., sekmadienį, 17:30 val. Kviečiame išgyventi Bažnyčios visuotinumą bendroje maldoje. Adresas: Victoria Street, London, SW1P 1LT.


Vidinio išgydymo pamaldos

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, po 19 val. šv. Mišių bažnyčioje su kun. Andrejum Lazarevu.


Šventojo Rašto paskaitos

Spalio 6 – lapkričio 24 d. kiekvieną penktadienį po 19 val. šv. Mišių.


Šeimų šventė

Lapkričio 19 d., sekmadienį, 14 val.


Vaikų pasirengimas Pirmajai Komunijai

Kviečiame registruotis vaikų (8–11 m.) pasirengimui Pirmajai Komunijai.


Pasirengimo santuokai kursai

Kviečiame registruotis į naujas pasirengimo santuokai kursų grupes.


Primename, kad sekmadieniais per 10 ir 12 val. šv. Mišias vyksta Žodžio liturgija 3 – 7 m. vaikams. Mielai kviečiame šeimas su vaikais dalyvauti. Taip pat priminame, kad per kiekvienas šv. Mišias svetainėje yra vaizdo ir garso ryšys iš bažnyčios, kad šeimos su mažais vaikais, kurie neišbūna Mišiose, galėtų pilnai dalyvauti.