„Šventa ir išganinga mintis melstis už mirusius.“ 
plg. 2 Mak 12, 45 – 46

Šv. Mišios bus aukojamos Jūsų intencijomis už mirusiuosius per visą vėlinių oktavą (lapkričio 2 – 9 dienomis):

  • Intenciją galite užrašyti ant lapelių ir auką Šv. Mišioms voke, padėti į krepšelį “Šv. Mišioms už mirusiuosius” esantį prie altoriaus.
  • Taip pat galite užprašyti šv. Mišias už mirusiuosius čia

Ačiū už Jūsų auką!

Visų šventųjų diena Anglijoje švenčiama spalio 31 d., sekmadienį.

10 val.Šv. Mišios
12 val.Šv. Mišios 
14 val.Šv. Patriko lietuvių kapų laiminimas Leytone, Lietuvių sklype 
18 val.Šv. Mišios (su procesija meldžiantis už mirusius). 

Visų šventųjų diena Lietuvoje švenčiama lapkričio 1d., pirmadienį.

12 val.Šv. Mišios 
19 val.Šv. Mišios (su procesija meldžiantis už mirusius).
19 val.Šv. Mišios (su procesija meldžiantis už mirusius).