Kviečiame registruotis vaikų (8–12 m.) pasirengimui Pirmajai Komunijai, kuris vyks 2019 m. lapkričio – 2020 m. birželio mėnesiais. Pasirengimo metu vaikas su savo šeima sekmadieniais dalyvaus šv. Mišiose ir pamokėlėje. Užsiėmimai prasidės 2019 m. lapričio mėnesį (per pirmąsias mėnesio Šv. Mišias). Pasirengimas ir šv. Mišios truks apie dvi valandas. Galite rinktis parapiją, kurioje vyks Šv. Mišios ir pasirengimas. Vaikams reikalinga literatūra, transporto ir organizacinės išlaidos kainuoja £85. Registruojantis sumokami £35, o likusi suma per pirmąjį susitikimą.

Registracija vyksta iki spalio 31 d.

Svarbu suprasti:

  • Priimti sakramentus vaiką ruošia šeima. Parapija tik padeda ir duoda gaires.
  • Pamokėlės vyks lietuvių kalba. Vaikas turi gerai suprasti ir mokėti skaityti lietuviškai. Šeimas, kurių vaikai sunkiai supranta, neskaito ar nerašo lietuviškai, ruoštis Pirmajai Komunijai raginame vietinėje anglakalbėje katalikų bažnyčioje.
  • Pasirengimas yra veiksmingas tik tuo atveju, jeigu vaikas gauna krikščioniškąjį auklėjimą savo šeimoje ir joje mato krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Šį įsipareigojimą tėvai ir krikštatėviai prisiima vaiko Krikšto metu ir privalėtų būti ištikimi savo pažadui.

Tėvų įsipareigojimai:

  • Su vaikais dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose, padėti šv. Mišių liturgijoje. Nedalyvavimas šv. Mišiose prilygsta pamokos praleidimui.
  • Užtikrinti, kad su vaikais nevėluotumėte į šv. Mišias ir pamokėles.
  • Pasirūpinti, kad vaikai nepraleistų pamokėlių.
  • Namuose su vaikais aptarti pamokėlių temas, atlikti reikalingas užduotis (per savaitę tam skirti bent 20 min.), padėti suprasti tikėjimo bei krikščioniškųjų vertybių svarbą, rodyti tikėjimo pavyzdį.

Kontaktai: Visais klausimais prašome kreiptis į Londono Šv. Kazimiero bažnyčios vikarą kun. Petrą Gucevičių telefonu nr.: +447404801091 arba el. paštu: gucevicius@katalikai.org.uk

Registracija: