Kviečiame registruotis vaikų (8–11 m.) pasirengimui Pirmajai Komunijai. Pasirengimo metu vaikas su savo šeima kiekvieną sekmadienį dalyvaus šv. Mišiose ir pamokėlėje (tėvams atskiri užsiėmimai vyks bažnyčioje). Užsiėmimai prasidės 2020 m. sausio 5 d. Pasirengimas ir šv. Mišios vyks apie dvi valandas. Galite rinktis vieną iš dviejų galimų grupių: 10 val. ir 16:45 val. Už vaikams reikalingą literatūrą ir kursą prašome £85 aukos (£35 registruojantis ir £50 per pirmąjį susitikimą. Jei iš vienos šeimos ruošiasi du ar daugiau vaikų – auka gali būti mažesnė). Jei negalite skirti tokio dydžio aukos – kreipkitės į kun. Petrą Tverijoną – auka te netampa kliūtimi dalyvauti pasirengime.

Registracija vyksta iki 2020 m. sausio 1d.

Svarbu suprasti:

  • Priimti sakramentus vaiką ruošia šeima. Parapija tik padeda ir duoda gaires.
  • Pamokėlės vyks lietuvių kalba. Vaikas turi suprasti ir mokėti skaityti lietuviškai. Šeimas, kurių vaikai sunkiai supranta ir neskaito lietuviškai, ruoštis Pirmajai Komunijai raginame vietinėje anglakalbėje katalikų bažnyčioje.
  • Pasirengimas yra veiksmingas tik tuo atveju, jeigu vaikas gauna krikščioniškąjį auklėjimą savo šeimoje ir joje mato krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Šį įsipareigojimą tėvai ir krikštatėviai prisiima vaiko Krikšto metu ir privalėtų būti ištikimi savo pažadui.

Tėvų įsipareigojimai:

  • Su vaikais dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose, padėti šv. Mišių liturgijoje. Nedalyvavimas šv. Mišiose prilygsta pamokos praleidimui.
  • Užtikrinti, kad su vaikais nevėluotumėte į šv. Mišias ir pamokėles.
  • Pasirūpinti, kad vaikai nepraleistų pamokėlių. Jei vaikas praleis daugiau nei 3 pamokas, turėsime pasiūlyti jums ruoštis kitais metais.
  • Dalyvauti Kryžiaus kelyje vaikams balandžio 10 d. Didįjį Penktadienį, 17 val. ir Velykinėse šv. Mišiose vaikams balandžio 12 d. 13:30 val.
  • Dalyvauti tėvų susitikimuose vaikų pamokėlių metu. Tai – neformalūs užsiėmimai, skirti atnaujinti savo tikėjimą ir žinias, kad galėtumėte padėti vaikams rengtis priimti sakramentus.
  • Namuose su vaikais aptarti pamokėlių temas, atlikti reikalingas užduotis (per savaitę tam skirti bent 20 min.), padėti suprasti tikėjimo bei krikščioniškųjų vertybių svarbą, rodyti tikėjimo pavyzdį.
  • Kartu su vaikais ruoštis ir dalyvauti egzamine–šventėje. Šis egzaminas bus kūrybingas, trumpas pristatymas iš anksto išsitrauktos temos.

Rekomenduojame užsisakyti katalikišką lietuvišką žurnalą „MAGNIFICAT VAIKAMS“

„MAGNIFICAT VAIKAMS“ – žurnalas, skirtas 7–12 metų vaikams. Jis lydės vaikus liturginių metų ritmu, bus puikus vadovas Šv. Mišiose ir tikėjimo kelyje, padės rengtis Pirmajai Komunijai. Kiekviename numeryje rasite sekmadienių šv. Mišių skaitinius su paaiškinimais, užduotėlėmis ir iliustracijomis; patrauklias skiltis, skirtas maldai, kad kiekvieną dieną vaikas gyventų Dievo Akivaizdoje; pagalbą gilinantis į pagrindinius gyvenimo ir tikėjimo klausimus; naujus ir įdomius susitikimus bei interviu.
Trijų žurnaliukų (sausio-birželio mėn.) kaina £9.

Kontaktai: Visais klausimais prašome kreiptis į parapiją tel. +442077398735 (jei niekas neatsiliepia, palikite balso pranešimą bei savo tel. numerį) arba el. paštu parapija@londonas.co.uk

Registracija: