Kalėdaičiai

Kalėdaičių galite gauti atėję į bažnyčią nuo 9val. iki 21val.

Kalėdų laiko šv. Mišių tvarka

12 val.

šv. Mišios

 

18 val.

Kūčių vakaro šv. Mišios

 

20 val.

Piemenėlių šv. Mišios

 

21 val.

Piemenėlių šv. Mišios

 

22 val.

Piemenėlių šv. Mišios

9 val.

Šv. Mišios

 

10 val.

Šv. Mišios

11 val.

Šv. Mišios

 

12 val.

Šv. Mišios

 

13 val.

Šv. Mišios

 

12 val.

Šv. Mišios

19 val.

Šv. Mišios

 

Švč. M. Marijos Dievo Gimdytojos šventė

12 val.

Šv. Mišios

19 val.

Šv. Mišios