Brangūs parapijiečiai, esame kviečiami melstis už popiežių Pranciškų ir jo maldos intencijomis, kurios skelbiamos kiekvieną mėnesį specialia vaizdo žinia. Surinkite maldos intencijas iš savo aplinkos žmonių, kurie negalės dalyvauti šv. Mišiose su popiežiumi, melskites prieš popiežiaus apsilankymą ir šv. Mišių su Šventuoju Tėvu metu.

Pasiruošimo metu esame kviečiami bendrauti ir taip išgyventi svarbų Bažnyčios gyvenimo aspektą – bendruomeniškumą. Visi geros valios žmonės kviečiami susiburti į grupes ir ruoštis popiežiaus vizitui – ne tik aptarti jo tekstus, aktualias temas, kuriomis kalba popiežius, bet ir kasdien drauge daryti gailestingumo darbus.

Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje organizuojamas pasirengimo vakaras su naktine Švč. Sakramento adoracija ir Eucharistijos šventimu.

Programa

Rugsėjo 14 d. (penktadienis)

19:00 Šv. Mišios
20:00 filmo apie popiežių Pranciškų peržiūra ir diskusija
22:30 bendros adoracijos pradžia (bus klausoma išpažinčių)

Rugsėjo 15 d. (šeštadienis)

00:00 naktinė Švč. Sakramento adoracija grupelėmis, keičiantis kas 2 valandas (meldžiamasi už popiežių, Jo ir Jūsų intencijomis)
08:00 bendra adoracija (bus klausoma išpažinčių)
09:00 Šv. Mišios

Įsipareigojimas

Siekiant užtikrinti naktinės adoracijos nepertraukiamumą,  kviečiame registruoti savo įsipareigojimą ir pasinaudoti galimybe pasirengti popiežiaus vizitui Lietuvoje.

No Fields Found.