Popiežiaus Pranciškaus žinios šių metų gavėniai tema – Jėzaus įspėjimas: „Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals“ (Mt 24,12).
Popiežius pirmiausia paaiškina kokiame kontekste nuskambėjo šis Kristaus įspėjimas. Tai žodžiai, paimti iš jo kalbos apie laikų pabaigą, pasakytos prieš kančią ir mirtį. Laikų pabaigoje tikinčiųjų bendruomenei teks daug kentėti, stoti akistaton su dideliais išbandymais, atsiras netikrų pranašų, kurie suklaidins daugybę žmonių, iškils pavojus netgi meilei, kuri juk yra visos Evangelijos šerdis.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-02-07-popieziaus-zinia-gaveniai-neklausykime-netikru-pranasu-negesinkime-meiles/168198

Ką daryti?

Kai savo viduje ir aplink mus matome minėtus ženklus, štai, į pagalbą ateina Bažnyčia, mūsų motina ir mokytoja. Ypač dabar prasidedančiu gavėnios metu ji mums siūlo maldos, išmaldos ir pasninko vaistus. Daugiau laiko skirdami maldai mes padedama savo širdžiai atpažinti paslėptą melą, kuriuo save apgaudinėjame. Išmalda padeda atsikratyti godumo ir matyti brolį kitame žmoguje. Pasninkas pakerta jėgas prievartai, nuginkluoja, sukuria naujas augimo ir brandos siekimo progas.
Taip pat popiežius primena jau tradicija tapusią maldos iniciatyvą „24 valandos Viešpačiui“ – Susitaikinimo sakramento šventimą kartu su Eucharistine adoracija. Šiemet jos bus švenčiamos kovo 9–10 dienomis, nuo penktadienio iki šeštadienio, ir šiemet šios iniciatyvos tema, psalmės žodžiai: „Tu turi galią atleisti“ (130,4). Kiekviena vyskupija tepasirūpina, kad nors viena bažnyčia būtų atidaryta visą parą ir joje tikintieji galėtų atlikti išpažintį ir adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą.

Kur?

Mūsų, Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje, taip pat yra organizuojamas Susitaikinimo sakramento šventimas kartu su Eucharistine adoracija bei saves paaukojimu Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai.

Kada?

Kovo 9 d.

19:00 Šv. Mišios
19:45 Šv. Rašto paskaita su įvadu į adoraciją
21:30 bendros adoracijos pradžia (bus klausoma išpažinčių)

Kovo 10 d.

00:00 – 08:00 adoracija grupelėmis, keičiantis kas 2 valandas
08:00 bendra adoracija (bus klausoma išpažinčių)
09:00 Šv. Mišios

Įsipareigojimas

Siekiant užtikrinti naktinės adoracijos nepertraukiamumą,  kviečiame registruoti savo įsipareigojimą ir pasinaudoti galimybe šią gavėnią pradėti malda, susitaikinimu ir Eucharistijos šventimu.

No Fields Found.