Jaunimo (13-16 m.) pasirengimas Pirmajai Komunijai

Katalikų bažnyčioje Pirmajai Komunijai ruošiami 8-11 metų vaikai. Ši jaunimo grupė yra išimtis šeimoms, kurios dėl įvairių priežasčių savo vaikų, laiku neparuošė Pirmajai Komunijai.

Susitikimai vyks nuo vasario 10 d. kiekvieną šeštadienį 17:30 val. bažnyčios svetainėje. Po užsiėmimo privaloma dalyvauti 19 val. šv. Mišiose bažnyčioje.

Pamokėlės vyks lietuvių kalba. Jaunimą, kuris neskaito ar nerašo lietuviškai, ruoštis Pirmajai Komunijai raginame vietinėje anglakalbėje Katalikų bažnyčioje.

Pirmoji išpažintis – birželio 16 d. 19:45 val.
Pirmoji Komunija – birželio 17 d. 12 val.

Įsipareigojimai:

  • Nepraleisti pamokų. Jei praleisite daugiau nei 3 užsiėmimus, pasiūlysime Jums ruoštis sakramentams kitais metais
  • Dalyvauti šv. Mišiose po pamokėlės 19 val. (šeštadienio vakarais jau švenčiamos sekmadienio šv. Mišios). Nedalyvavimas šv. Mišiose prilygsta nedalyvavimui pamokoje
  • Nevėluoti
  • Atlikti skiriamas užduotis namuose ir išmokti, kas užduodama.

Reikalinga literatūra:

  • Naujasis Testamentas
  • YouCat (Jaunimo katekizmas)
  • YouCat Update (apie išpažintį)
  • Liturginis maldynas

Knygas galite įsigyti bažnyčios knygynėlyje arba prasidėjus užsiėmimams.

Iškilus bet kokiam klausimui, kreipkitės į sielovados asistentę – Agnę Pamedytienę tel. 07596913543, el. p. asistente@katalikai.org.uk

Registracija