Rugpjūčio 21 – 26 dienomis Dubline (Airija)

Temą kiekvienam Pasaulio šeimų susitikimui (PŠS) parenka popiežius. Parinkdamas temą IX Šeimų susitikimui – Šeimos evangelija – džiaugsmas pasauliui – popiežius Pranciškus kviečia apmąstyti temą, kuri buvo pagrindinė neseniai praėjusiuose Sinoduose ir vyravo popiežiaus posinodiniame apaštališkajame paraginime Amoris leatitia: Apie meilę šeimoje.

„Bažnyčia ir šeimos evangelija“ buvo raktinė tema Parengiamajame dokumente III ekstraordinarinei Vyskupų asamblėjai, vykusiai 2014 m. spalį. Šis dokumentas buvo beprecedentinė viso pasaulio Bažnyčios tikinčiųjų konsultacija. Kadangi dokumento rengėjai nepateikia posakio „Šeimos evangelija“ tikslaus apibrėžimo, jis perteikia mažiausiai tris mintis, kaip ši santykinai nauja frazė Bažnyčios tradicijoje turi būti suprasta:
Skaityti daugiau...

  • Šeima, kylanti iš vyro ir moters santuokos, nuo pat pradžių yra Dievo plano dalis. Todėl šeimos „Geroji naujiena“ yra neatskiriama (nepakeičiama) dalis džiaugsmingos Evangelijos žinios, kurią skelbia Bažnyčia.
  • Šeima yra pagrindinis įrankis jos pačios narių evangelizacijai. Kaip pirmoji tikėjimo ir meilės mokykla, krikščioniška šeima dažnai yra ta vieta, kur mes pirmą kartą atpažįstame Jėzų ir Jo meilę.
  • Šeima skelbia Evangeliją pasauliui. Krikščioniška šeima, liudydama Jėzaus gyvenimą ir meilę, yra pagrindinis evangelizacijos pasauliui įrankis.Kaip popiežius Pranciškus rašo pradėdamas Amoris leatitia: „krikščioniškasis skelbimas apie šeimą išties yra geroji naujiena“ (AL, 1). Krikščioniškas skelbimas apie šeimą yra nepakeičiama Evangelijos – „Gerosios Naujienos“ dalis. Dievo planas šeimai, atskleistas Šventajame Rašte nuo pat pradžių, yra džiaugsmas pasauliui!

Pasaulio šeimų susitikimas 2018 bandys atskleisti temos Šeimos Evangelija: džiaugsmas pasauliui kiekvieną iš aprašytų aspektų ir ką tai reiškia šiandien šeimai ir Bažnyčiai.

2016 m. Popiežius parašė dokumentą “Meilės džiaugsmas” (Amoris Laetitia), apie meilę, santuoką ir šeiminį gyvenimą,. Jis paprašė Airijos surengti ir globoti Pasaulinį šeimos susitikimą 2018 m. , kad galėtumėte pamąstyti ir dalintis žinia “Meilės džiaugsmas” savo šeimose, parapijose, bendruomenėse.

Keturios pagrindinės renginio dalys:

Rugpjūčio 21 d. atidarymas

Į atidarymą įsitrauks visos Airijos bažnyčios. Kiekviena vyskupija turės vietos atidarymo ceremoniją, vyksiančią tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė ceremonija.

Todėl viliamasi, kad piligrimai ir šeimos, atvykę iš svetur, turės galimybę prisijungti prie įvykio ir šventimo bet kurioje vyskupijoje.

Rugpjūčio 22 – 24 d. kongresas

Pagrindiniai pranešėjai, darbo grupės ir diskusijos; parodos, meno ir kultūrinės veiklos, kasdienė Eucharistija, liturginės ir maldos tarnystės. Kiekviena diena apmąstys PŠS temą „Šeimos evangelija – džiaugsmas pasauliui“.

Popiežius Pranciškus savo laiške besiruošiant PŠS 2018 ragino, kad pasiruošimus ir patį įvykį lydėtų gilinimasis į posinodinį apaštališkąjį paraginimą Amoris leatitia.

Kongreso programa atlieps šį paraginimą:

  • I diena Šeima ir tikėjimas (temos iš 1–3 dalių Amoris leatitia).
  • II diena Šeima ir meilė (temos iš 4–6 dalių Amoris leatitia).
  • III diena Šeima ir viltis (temos iš 7–9 dalių Amoris leatitia).

PŠS 2018 tema įvairiais elementais atsispindės ir jaunimo bei vaikų programose.

Rugpjūčio 25 d. ŠEIMŲ FESTIVALIS

Ryškiausias ir gražiausias renginio įvykis visuose PŠS yra šventė šeimoms. Šis koncertinis renginys vyks didžiulėje Dublino erdvėje rugpjūčio 25 d. vakare. Tai šventės laikas, kuomet šeimos susirenka švęsti šeimos dovanos PŠS temos perspektyvoje. Šventėje maldos ir džiaugsmo fone susijungs muzika, šokis, daina, taip pat atrinktų penkių šeimų iš skirtingų pasaulio vietų liudijimas apie jų šeimos ištikimybę.

Rugpjūčio 26 d. IŠKILMINGAS EUCHARISTIJOS ŠVENTIMAS

PŠS 2018 užbaigs iškilminga Eucharistija dėkojant Dievui, Švenčiausiajai Trejybei, už šeimos dovaną ir jos pašventinimą.

Daugiau informacijos https://www.worldmeeting2018.ie/en/


Šeimos yra kviečiamos individualiai dalyvauti Pasauliniame šeimų susitikime Dubline, bet jei būtų poreikis, yra galimybė organizuoti kelionę grupėje. Atidedant registaciją vėlesniam laikui, apgyvendimo paslaugų kainos gali didėti.  Suaugusiems taikomas registracijos mokestis, vaikai iki 18 metų registruojasi nemokamai.

Kviečiame apie savo susidomėjimą vykti su grupe, informuoti užpildant žemiau esančią formą.

No Fields Found.