Jaunimo (14-17 m.) pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui

Rugsėjo 23 – lapkričio 25 d. (registracija vyksta iki rugsėjo 16 d.)

Kas yra Sutvirtinimo sakramentas ir ką per jį gauname?
Sutvirtinimas yra sakramentas, kuris atbaigia Krikšto malonę. Per jį gauname Šventosios Dvasios dovanas. Žmogus, savo noru apsisprendęs gyventi Dievo vaiko gyvenimą, prašantis rankų uždėjimu ir Krizmos patepimu suteikti jam Dievo Dvasią, tampa labiau įpareigotas žodžiais bei darbais liudyti Kristų, skleisti ir gilinti tikėjimą. Jis tampa visateisiu ir atsakingu Katalikų Bažnyčios nariu.

Ar Sutvirtinimo sakramentas būtinas?
Bažnyčia moko, kad Sutvirtinimo sakramentas nėra toks būtinas, kad be jo kas nors negalėtų būti išgelbėtas. Tačiau žmogus sunkiai nusideda, jei galėdamas gauti Sutvirtinimą jo atsisako arba jo nepaiso iš paniekos sakramentui.

Kas gali priimti Sutvirtinimo sakramentą?
Sutvirtinimo sakramentą gali priimti ir privalo gauti kiekvienas pakrikštytas ir dar nesutvirtintas asmuo Sutvirtinimo dieną esantis ne jaunesnis kaip 14 metų amžiaus.

Kas teikia Sutvirtinimo sakramentą?
Sutvirtinimo sakramentas yra teikiamas vyskupo ar jo įgalioto kunigo, patepant sutvirtinamojo kaktą šventuoju krizmos aliejumi ir tariant žodžius: „Priimk Šventosios Dvasios dovanos ženklą“.

Sutvirtinimo globėjai
Sutvirtinamiesiems, kaip ir krikštijamiesiems dera tikėtis dvasinės Sutvirtinimo globėjo (vaikinams, vyrams) arba globėjos (merginoms, moterims) paramos. Būtų gerai (bet nebūtina), kad krikštatėviai ir Sutvirtinimo globėjai būtų tie patys asmenys: tai stipriau pabrėžtų abiejų sakramentų vienybę. Sutvirtinimo globėjas(-a) turi būti priėmęs(-usi) visus Įvesdinimo sakramentus (Krikštą, Komuniją ir Sutvirtinimą). Sutvirtinimo globėjas(-a) turi dalyvauti susitikime su kunigu lapkričio 19 d. 16:30 val. bažnyčioje.

Svarbiausias ir esminis dalykas, kurį turėtų suprasti besirengiantieji sakramentams:
Apsisprendimas būti pilnaverčiais Katalikų Bažnyčios nariais (tai yra priimti Sutvirtinimo sakramentą) yra kiekvieno suaugusio asmens laisvos valios reikalas. Šis apsisprendimas turėtų būti įtakotas asmens noro labiau pažinti Dievą, pavesti Jam savo gyvenimą, gilinti savo tikėjimą padedant Katalikų Bažnyčios bendruomenei ir įsipareigoti remti Bažnyčią savo malda, patarnavimu ir auka.

Besirengiantieji sakramentams įsipareigoja:

  • Dalyvauti visuose pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui užsiėmimuose sekmadieniais 16:30 val.;
  • Dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose 18 val.;
  • Aktyviai dalyvauti užsiėmimuose, diskusijose, atlikti užduotis.

Būtinas dalyvavimas visuose užsiėmimuose ir šv. Mišiose!

Ką reikia turėti?

  • Knygelė „YouCat. Sutvirtinimas“. Jį galite įsigyti parapijos knygynėlyje arba prasidėjus kursams (£15).
  • „Liturginis maldynas“. Jį galite įsigyti parapijos knygynėlyje arba prasidėjus kursams (£12).
  • Jaunimo katekizmas „YouCat“. Jį galite įsigyti parapijos knygynėlyje arba prasidėjus kursams (£10).

Užsiėmimų datos:
Rugsėjo 23 d., sekmadienis, 16:30 val.
Rugsėjo 30 d., sekmadienis, 16:30 val.
Spalio 7 d., sekmadienis, 16:30 val.
Spalio 14 d., sekmadienis, 16:30 val.
Spalio 21 d., sekmadienis, 16:30 val.
Spalio 28 d., sekmadienis, 16:30 val.
Lapkričio 4 d., sekmadienis, 16:30 val.
Lapkričio 11 d., sekmadienis, 16:30 val.
Lapkričio 18 d., sekmadienis, 16:30 val.

Spalio 28 d. , sekmadienis, 16:30 val. – susitikimas tėvams ir Sutvirtinimo globėjams su kunigu bažnyčioje.

Lapkričio 24 d., šeštadienį, 16:00 val. – Sutaikinimo pamaldos (išpažintys).
Prieš priimant Sutvirtinimo sakramentą kviečiame atlikti išpažintį besirengiančius Sutvirtinimui, taip pat Sutvirtinimo globėjus, artimuosius, draugus, pažįstamus. Jūsų artimųjų vienijimasis tikėjime yra labai svarbus Jūsų palaikymas.

Lapkričio 25 d., sekmadienį, 12 val. šv. Mišiose Sutvirtinimo sakramento teikimas. Sutvirtinimą teiks Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Kontaktai
El. paštas: parapija@londonas.co.uk
Tel. 02077398735 (jei niekas neatsiliepia, palikite balso pranešimą bei savo tel. numerį)