Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos rekolekcijos Lurde (Prancūzija)

Kviečiame dalyvauti kasmet vykstančiose parapijos rekolekcijose Lurde.  Registracija jau prasidėjo ir baigiasi mėnuo iki rekolekcijų pradžios.
Su Jumis kartu keliauja ir rekolekcijas veda kun. Petras Tverijonas. Plačiau.