2018 m. sausio 14 d. – birželio mėn.

 • Užsiėmimai prasideda 2018 m. sausio 14 d.
 • Galite rinktis vieną iš trijų galimų grupių: 10 val., 12 val. ir 16:45 val.
 • Pasirengimo metu vaikas su savo šeima kiekvieną sekmadienį dalyvaus šv. Mišiose ir pamokėlėje (tėvams atskiri užsiėmimai vyks bažnyčioje).
 • Pasirengimas ir šv. Mišios truks apie dvi valandas.
 • Pirmosios Komunijos šventės atitinkamai vyks 2018 m. birželio 10 d., 17 d. ir 24 d.
 • Vaikams reikalinga literatūra (katekizmas, pratybos, papildomo skaitymo knygelė, sekmadienio lapeliai) kainuoja £20.

Svarbu suprasti:

 • Priimti sakramentus vaiką ruošia šeima. Parapija tik padeda ir duoda gaires.
 • Pamokėlės vyks lietuvių kalba. Vaikas turi gerai suprasti, mokėti skaityti ir rašyti lietuviškai. Šeimas, kurių vaikai sunkiai supranta, neskaito ar nerašo lietuviškai, ruoštis Pirmajai Komunijai raginame vietinėje anglakalbėje katalikų bažnyčioje.
 • Pasirengimas yra veiksmingas tik tuo atveju, jeigu vaikas gauna krikščioniškąjį auklėjimą savo šeimoje ir joje mato krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Šį įsipareigojimą tėvai ir krikštatėviai prisiima vaiko Krikšto metu ir privalėtų būti ištikimi savo pažadui.

Tėvų įsipareigojimai:

 • Su vaikais dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose, padėti šv. Mišių liturgijoje. Nedalyvavimas šv. Mišiose prilygsta pamokos praleidimui.
 • Užtikrinti, kad su vaikai nevėluotumėte į šv. Mišias ir pamokėles.
 • Pasirūpinti, kad vaikai nepraleistų pamokėlių. Jei vaikas praleis daugiau nei 3 pamokas, turėsime pasiūlyti jums ruoštis kitais metais.
 • Dalyvauti Kryžiaus kelyje vaikams 2018 m. kovo 30 d. 17 val. ir Velykinėse šv. Mišiose vaikams 2018 m. balandžio 1 d. 15:30 val.
 • Dalyvauti tėvų susitikimuose vaikų pamokėlių metu. Tai – neformalūs užsiėmimai, skirti atnaujinti savo tikėjimą ir žinias, kad galėtumėte padėti vaikams rengtis priimti sakramentus.
 • Namuose su vaikais aptarti pamokėlių temas, atlikti reikalingas užduotis (per savaitę tam skirti bent 20 min.), padėti suprasti tikėjimo bei krikščioniškųjų vertybių svarbą, rodyti tikėjimo pavyzdį. Kiekvieną savaitę kartu perskaityti knygelės „Geroji Naujiena mažiems ir dideliems“ nurodytus skyrius.
 • Kartu su vaikais ruoštis ir dalyvauti egzamine–šventėje. Šis egzaminas bus kūrybingas, trumpas pristatymas iš išanksto išsitrauktos temos.

Rekomenduojame užsisakyti katalikišką lietuvišką žurnalą „MAGNIFICAT VAIKAMS“

„MAGNIFICAT VAIKAMS“ – žurnalas, skirtas 7–12 metų vaikams. Jis lydės vaikus liturginių metų ritmu, bus puikus vadovas Šv. Mišiose ir tikėjimo kelyje, padės rengtis Pirmajai Komunijai. Kiekviename numeryje rasite sekmadienių šv. Mišių skaitinius su paaiškinimais, užduotėlėmis ir iliustracijomis; patrauklias skiltis, skirtas maldai, kad kiekvieną dieną vaikas gyventų Dievo Akivaizdoje; pagalbą gilinantis į pagrindinius gyvenimo ir tikėjimo klausimus; naujus ir įdomius susitikimus bei interviu.
Trijų žurnaliukų (sausio-birželio mėn.) kaina £8.

Kontaktai

Sielovados asistentė – Agnė Pamedytienė tel. 07596913543, el. p. asistente@katalikai.org.uk

Registracija