Pasiruošimas vyks 2018 m. sausio 7 – kovo 31 d.

Susitikimai vyks kiekvieną sekmadienį 18:00-20:30 val.

Krikštas, Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimas bus teikiami – kovo 31 d., Velyknakčio liturgijoje, 21 val.

Registracija vyksta iki sausio 1 d. Po registracijos susisieksime su Jumis dėl privalomo asmeninio susitikimo su kun. Petru prieš prasidedant pasirengimui.

Esminis dalykas, kurį turėtų suprasti besirengiantieji sakramentams: Apsisprendimas pilniau dalyvauti Katalikų Bažnyčios gyvenime (tai yra priimti Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus) yra kiekvieno suaugusio asmens laisvos valios reikalas. Tam apsisprendžiame, norėdami labiau pažinti Dievą, pavesti Jam savo gyvenimą, gilinti savo tikėjimą padedant Katalikų Bažnyčios bendruomenei. Šis žingsnis skatina įsipareigoti remti Bažnyčią savo malda, patarnavimu ir auka.

Besirengiantieji sakramentams įsipareigoja:

  • Dalyvauti sekmadienio 18 val. šv. Mišiose.
  • Dalyvauti pasirengimo sakramentams užsiėmimuose, kurie vyks po šv. Mišių.
  • Būtinas dalyvavimas šv. Mišiose ir visuose užsiėmimuose. Jei praleisite daugiau nei 3 kartus, turėsime pasiūlyti Jums ruoštis sakramentams kitais metais.

Tiems, kurie ruošiasi Krikšto sakramentui, bus reikalingi Krikšto tėvai.

Susitikimams bus reikalingos žemiau išvardinos knygos:

  • Naujasis Testamentas
  • YOUCAT (Jaunimo katekizmas)
  • Liturginis maldynas

Jas galite įsigyti bažnyčios svetainėje esančiame knygynėlyje arba per pirmąjį susitikimą.

Visais klausimais prašome kreiptis į sielovados asistentę Agnę Pamedytienę tel. 07596913543, el. paštas asistente@katalikai.org.uk

Registracija