Suaugusiųjų pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui

Rugsėjo 24–lapkričio 26 d.(registracija vyksta iki rugsėjo 17 d.)

Kas yra Sutvirtinimo sakramentas ir ką per jį gauname?
Sutvirtinimas yra sakramentas, kuris atbaigia Krikšto malonę. Per jį gauname Šventosios Dvasios dovanas. Žmogus, savo noru apsisprendęs gyventi Dievo vaiko gyvenimą, prašantis rankų uždėjimu ir Krizmos patepimu suteikti jam Dievo Dvasią, tampa labiau įpareigotas žodžiais bei darbais liudyti Kristų, skleisti ir gilinti tikėjimą. Jis tampa visateisiu ir atsakingu Katalikų Bažnyčios nariu.

Ar Sutvirtinimo sakramentas būtinas?
Bažnyčia moko, kad Sutvirtinimo sakramentas nėra toks būtinas, kad be jo kas nors negalėtų būti išgelbėtas. Tačiau žmogus sunkiai nusideda, jei galėdamas gauti Sutvirtinimą jo atsisako arba jo nepaiso iš paniekos sakramentui.

Kas gali priimti Sutvirtinimo sakramentą?
Sutvirtinimo sakramentą gali priimti ir privalo gauti kiekvienas pakrikštytas ir dar nesutvirtintas asmuo Sutvirtinimo dieną esantis ne jaunesnis kaip 14 metų amžiaus.

Kas teikia Sutvirtinimo sakramentą?
Sutvirtinimo sakramentas yra teikiamas vyskupo ar jo įgalioto kunigo, patepant sutvirtinamojo kaktą šventuoju krizmos aliejumi ir tariant žodžius: „Priimk Šventosios Dvasios dovanos ženklą“.

Sutvirtinimo globėjai
Sutvirtinamiesiems, kaip ir krikštijamiesiems dera tikėtis dvasinės Sutvirtinimo globėjo (vaikinams, vyrams) arba globėjos (merginoms, moterims) paramos. Būtų gerai (bet nebūtina), kad krikštatėviai ir Sutvirtinimo globėjai būtų tie patys asmenys: tai stipriau pabrėžtų abiejų sakramentų vienybę. Sutvirtinimo globėjas(-a) turi būti priėmęs(-usi) visus Įvesdinimo sakramentus (Krikštą, Komuniją ir Sutvirtinimą). Sutvirtinimo globėjas(-a) turi dalyvauti susitikime su kunigu lapkričio 19 d. 16:30 val. bažnyčioje.

Svarbiausias ir esminis dalykas, kurį turėtų suprasti besirengiantieji sakramentams:
Apsisprendimas būti pilnaverčiais Katalikų Bažnyčios nariais (tai yra priimti Sutvirtinimo sakramentą) yra kiekvieno suaugusio asmens laisvos valios reikalas. Šis apsisprendimas turėtų būti įtakotas asmens noro labiau pažinti Dievą, pavesti Jam savo gyvenimą, gilinti savo tikėjimą padedant Katalikų Bažnyčios bendruomenei ir įsipareigoti remti Bažnyčią savo malda, patarnavimu ir auka.

Besirengiantieji sakramentams įsipareigoja:

  • Dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose 18 val.
  • Dalyvauti pasirengimo sakramentams užsiėmimuose, kurie vyks sekmadieniais po 18 val. šv. Mišių.
  • Aktyviai dalyvauti diskusijose, atlikti užduotis.

Būtinas dalyvavimas visuose užsiėmimuose ir šv. Mišiose!

Ką reikia turėti?
Naująjį Testamentą. Jį galite įsigyti parapijos knygynėlyje arba prasidėjus kursams (£10).
Liturginį maldyną. Jį galite įsigyti parapijos knygynėlyje arba prasidėjus kursams (£12).

Datos:
Rugsėjo 17 d., sekmadienis, 15 val. – asmeniniai susitikimai su kunigu bažnyčioje. Privalo kiekvienas dalyvauti asmeniname pokalbyje su kunigu prieš prasidedant kursams. Jei laikas netinkamas, rašykite el. paštu asistente@katalikai.org.uk susiderinti kitą laiką.

Užsiėmimai:
Rugsėjo 24 d., sekmadienis, 18 val.
Spalio 1 d., sekmadienis, 18 val.
Spalio 8 d., sekmadienis, 18 val.
Spalio 15 d., sekmadienis, 18 val.
Spalio 22 d., sekmadienis, 18 val.
Spalio 29 d., sekmadienis, 18 val.
Lapkričio 5 d., sekmadienis, 18 val.
Lapkričio 12 d., sekmadienis, 18 val.
Lapkričio 19 d., sekmadienis, 18 val.

Spalio 15 d., sekmadienis, 16:30 val. – susitikimas Sutvirtinimo globėjams su kunigu bažnyčioje.

Lapkričio 26 d., šeštadienį, 19:45 val. – Sutaikinimo pamaldos (išpažintys)
Prieš priimant Sutvirtinimo sakramentą kviečiame atlikti išpažintį, taip pat ir jūsų Sutvirtinimo globėjus, artimuosius, draugus, pažįstamus. Jūsų artimųjų vienijimasis tikėjime yra labai svarbus Jūsų palaikymas.

Lapkričio 26 d., sekmadienį, 12 val. šv. Mišiose Sutvirtinimo sakramento teikimas. Sutvirtinimą teiks vyskupas Paul McLeenan.

Kontaktai
Sielovados asistentė Agnė Pamedytienė tel. 07596913543, el. p. asistente@katalikai.org.uk